Z ostatniej chwili

Inwestycje drogowe na Stradomiu

2020-12-02 12:18:26 informacje
img

W mijającym roku zrealizowano w dzielnicy Stradom kolejne inwestycje drogowe. Wszystko to w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W ostatnim czasie największą oddaną do użytku inwestycją na Stradomiu była przebudowa ulic Artyleryjskiej i Kościelnej. Prace objęły odcinek od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do Kościelnej. Na miejscu powstały nowa jezdnia oraz chodniki po obydwu stronach ul. Artyleryjskiej i po jednej stronie ul. Kościelnej. Przebudowano ponadto: kanalizację deszczową i część przyłączy związanych z kanalizacją sanitarną. Zmodernizowane zostały skrzyżowania z drogami poprzecznymi przylegającymi do ulic  Artyleryjskiej i Kościelnej. Docelowo uspokoi to ruch oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania na Stradomiu (koszt całości to blisko 6,5 mln zł z dofinansowaniem w połowie z Funduszu Dróg Samorządowych). W ramach rozszerzenia zakresu prac ul. Kościelna przebudowana została jednocześnie na dalszym odcinku: od skrzyżowania z przedłużeniem Jagiellońskiej do Kościelnej (czyli od okolic kościoła) do ul. Chopina. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na roboty pracami w najbliższym czasie objęty zostanie pozostały  fragment ul. Kościelnej wymagający interwencji budowlanej: od skrzyżowania z Piastowską do kładki nad rzeką Stradomką.

Dodatkowo w ramach jednego z poprzednich pakietów inwestycji lokalnych w programie Lepsza Komunikacja w Częstochowie, zrealizowana została budowa miejsc parkingowych przy ul. Piastowskiej wraz z postojem Taxi.

Obecnie, w związku z kontynuacją inwestycji zrealizowanej w części przed dwoma laty, w ciągu ul. Polnej przebudowywany jest odcinek drogi od ul. Pirotechników do ul. Skrzetuskiego.

W planach są kolejne inwestycje drogowe na Stradomiu. Po przeprowadzeniu uzgodnień i formalności możliwa będzie przebudowa m.in. ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Łączności do ul. Skrzetuskiego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.