Z ostatniej chwili

Jak być bezpieczną w Internecie i reagować na hejt?

2019-04-10 11:46:03 informacje
img

Wiodącymi wątkami kwietniowej konferencji,,Bezpieczna Częstochowa” są bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz internetowa mowa nienawiści. 25 kwietnia, oprócz warsztatów i wykładów dla młodzieży, odbędą się marsz przeciw hejtowi, happening na ,,Bieganie” i koncert rapera B.R.O.  - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Poszczególne moduły konferencji adresowane są przede wszystkim do młodzieży częstochowskich szkół ponadpodstawowych oraz informatyków pracujących zarówno w miejskich instytucjach, jak i w szkołach.

W auli Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz odbyły się już prelekcje dla informatyczek i informatyków zatrudnionych w jednostkach miejskich, szkołach i miejskich spółkach. Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz mówili m.in. o niektórych rodzajach zagrożeń dla popularnych systemów operacyjnych i urządzeń. Przedstawiciel ,,Kaspersky” Polska tłumaczył, jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach w sieci tak, by słuchały i wyciągały z tego wnioski. Z kolei przedstawiciel policji – detektyw z zespołu do walki z cyberprzestępczością – dzielił się wiedzą, jak można przyczynić się do ograniczenia hejtu w sieci.

Odbyło się także szkolenie w laboratorium Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz, adresowane do młodych podopiecznych Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Pracownik Wydziału prowadził także warsztaty o teorii i praktyce bezpieczeństwa w internetowej „chmurze”.

Kolejna odsłona konferencji odbędzie się w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w czwartek 25 kwietnia. Będzie adresowana zwłaszcza do młodzieży częstochowskich szkół. Rozpocznie się o godz. 8.45.  

Organizatorami konferencji są: Młodzieżowa Rada Miasta, Urząd Miasta, Wydział Zarządzania i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Komenda Miejska Policji, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, Stowarzyszenie E-region, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Fundacja Dla Rozwoju, Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy, Pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”.

Oto szczegółowy program modułu konferencji zaplanowanego na 25 kwietnia:

8.45-9.00 – powitanie – prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, prorektor ds. zarządzania i marketingu Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Arnold Pabian, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej prof. PCz dr hab. Dorota Jelonek

9.00-10.30 – „Razem przeciwko hejtowi w sieci, czyli jak reagować na przemoc online” – warsztaty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę; prowadzący: Łukasz Wojtasik, Ewa Dziemidowicz

10.30-11.00 – przerwa kawowa

11.00-11.40 – wykład „Mózg i sieć – dlaczego tak łatwo wchodzimy w konflikty?”; prowadzący: dr Sebastian Skolik i dr Tomasz Turek, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  

11.40-12.10 – wykład „Hejt, mówię stop! Odpowiedzialność karna za mowę nienawiści w Internecie”; prelegent: Marek Kopiec, detektyw Zespołu dw. z Cyberprzestępczością Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą  Komendy Miejskiej Policji

12.10 – 12.25 – wykład „Bezpieczni w Strefie Empatii”; prelegentka: Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans

12.25 – zakończenie części wykładowej

12.40 – start marszu młodzieży przeciwko hejtowi i mowie nienawiści; miejsce: plac przed aulą Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (zabezpieczenie Policji)

ok. 13.00 – dotarcie marszu na plac Biegańskiego

13.00-13.15 – happening, wspólne zdjęcie na placu Biegańskiego

13.15 – przemarsz na obiekt krytego lodowiska przy ul. Boya- Żeleńskiego

13.30 – koncert B.R.O przeciwko przemocy, hejtowi i mowie nienawiści

14.15-14.30 – zakończenie imprezy

Page generated in 0.0543 seconds.