Z ostatniej chwili

Jak głosować?

2018-10-19 14:15:16 informacje
img

W niedzielę 21 października - wybory. W Częstochowie będziemy w godz. 7.00-21.00 wybierać nowych radnych rady miasta i sejmiku wojewódzkiego oraz prezydenta miasta Częstochowy.
W wyborach do rady miasta głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska  jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). 
Tak samo oddaje się głos wybierając kandydata do sejmiku województwa.
Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
W wyborach prezydenta miasta - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Jeśli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na prezydenta miasta nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w niedzielę 4 listopada 2018 r., również w godz. 7.00-21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura).

Page generated in 0.045 seconds.