Z ostatniej chwili

Jaka będzie Promenada?

2019-08-28 10:47:44 informacje
img

Miasto przymierza się do stopniowego, przemyślanego i skonsultowanego z częstochowiankami i częstochowianami projektu odnowy Promenady Czesława Niemena. Na specjalnej stronie internetowej można już głosować na jeden z dwóch proponowanych wariantów. Można też zgłaszać własne uwagi i pomysły dotyczące docelowego kształtu popularnego deptaka - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta. 

Zgodnie z założeniami programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa” władze samorządowe zwiększają możliwości rekreacji i wypoczynku w mieście. Odbywa się to nie tylko poprzez budowę boisk, placów rekreacji ruchowej czy dróg rowerowych, ale także poprzez stałe poszerzanie terenów zielonych w sąsiedztwie osiedli. Temu służy m.in. mająca zakończyć się za rok budowa Promenady Śródmiejskiej w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego. W ideę programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa” wpisuje się także potrzeba bardziej pełnego wykorzystania potencjału Promenady Niemena.

Lubiana przez częstochowianki i częstochowian – także tych spoza dzielnic Tysiąclecie i Północ – Promenada Niemena już dziś kojarzy się z czasem wolnym, relaksem, aktywną rekreacją czy możliwością udziału w plenerowej imprezie. O sympatii mieszkanek i mieszkańców Częstochowy do tego miejsca świadczy też liczba związanych z nim zadań budżetu obywatelskiego – jak choćby niedawno zbudowana tam minitężnia solankowa czy powstający właśnie grill park. Chodzi jednak o to, aby Promenadę unowocześniać, ulepszać i odmieniać w sposób spójny, uporządkowany i kompleksowy – stąd dwie proponowane przez miasto bazowe koncepcje. Są one tak naprawdę dopiero punktem wyjścia i zaproszeniem do współdecydowania o przyszłości Promenady.  

– Chcemy, aby Promenada była miejscem, które będziemy jak najliczniej odwiedzać, aby częstochowianki i częstochowianie mieli z nią jak najbardziej pozytywne doświadczenia i skojarzenia – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. –  Rozpoczynamy więc konsultacje, które pomogą określić, jakie rozwiązania są dla Promenady najlepsze. Zachęcam wszystkich do włączenia się we wspólne decydowanie o jej przyszłości.  

Ważnym powodem, aby wypracować przyszły kształt Promenady, jest konieczność stworzenia tam nowej, bezpiecznej organizacji ruchu rowerowego – takiej, która zapewni komfort zarówno pieszym, jak i kierującym jednośladami. Jest to jednocześnie największe wyzwanie związane z tą inwestycją. Remontu wymaga także część infrastruktury. Chodzi także o to, aby poszczególne odcinki Promenady wykorzystać możliwie najbardziej efektywnie, poszerzyć ich funkcjonalność albo znaleźć dla nich nowe, optymalne przeznaczenie.  

Miasto proponuje na start dwa warianty odnowy Promenady. Ich autorami są Witold Rudecki i Paweł Niedzielski, mający już na koncie m.in. bardzo udany projekt rewitalizacji Parku Lisiniec ze strefą wypoczynku „Adriatyk”. Pierwszy wariant zakłada m.in. likwidację istniejącego amfiteatru na rzecz poszerzonej strefy rekreacyjno-sportowej, stworzenie nowej fontanny z pergolą (w miejscu po byłej fontannie) i dodatkowego pasa zieleni rozdzielającego główny deptak. Drugi przewiduje np. przebudowę i modernizację amfiteatru,  stworzenie ciągu wodnego wzdłuż głównego deptaka, swego rodzaju ,,sali lekcyjnej” dla dzieci pod gołym niebem czy wodnego placu zabaw (zamiast fontanny). Oba warianty łączy dbałość o atrakcyjne, nowoczesne wykorzystanie istniejącej zieleni, konieczność ,,bezkolizyjnego” pogodzenia ruchu pieszego i rowerowego oraz lokalizację odpowiedniej liczby toalet. Pod adresem www.promenada.czestochowa.pl każdy może zapoznać się ze szczegółami obu ,,wersji” Promenady, oddać swój głos na jedną z nich, a także zgłosić wszelkie pomysły, uwagi, sugestie i zastrzeżenia. Przedstawione na stronie koncepcje nie są zamkniętymi całościami – ich autorzy celowo opracowali je tak, aby łatwo było je korygować, wzbogacać czy modyfikować. Nie mają być też zmianą rewolucyjną, bo obecna Promenada dobrze służy ludziom, trzeba ją tylko trochę zmodernizować i lepiej wykorzystać potencjał jej przestrzeni.  Być może finalny kształt Promenady będzie połączeniem pewnych elementów obu wariantów. Może pojawi się też jakiś nowy, bardziej odpowiadający potrzebom większości mieszkanek i mieszkańców pomysł. Miasto będzie mogło wdrażać wspólnie uzgodnioną, ostateczną wizję stopniowo, etapami – w miarę możliwości budżetu Częstochowy.      

27 sierpnia odbyła się prezentacja obu istniejących koncepcji odnowy Promenady z udziałem mediów. Obok prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka wzięli w niej udział także m.in. społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej i wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot (który zgłosił koncepcję odnowy Promenady do budżetu obywatelskiego), naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM Aleksander Wierny, a także autorzy obu wariantów przebudowy.   

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0307 seconds.