Z ostatniej chwili

Jubileusz Archiwum Państwowego

2021-10-21 11:26:50 informacje
img

Archiwum Państwowe w Częstochowie obchodzi 70. rocznicę istnienia w państwowej sieci archiwalnej. W ramach jubileuszu została zorganizowana konferencja naukowa pt. „Nasze wczoraj i dziś. Rola archiwów państwowych w budowaniu lokalnej pamięci historycznej na przykładzie Archiwum Państwowego w Częstochowie” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

W czasie wydarzenia zaprezentowano wystąpienia i referaty pracowników Archiwum, instytucji współpracujących, archiwów zakładowych i przedstawicieli częstochowskiego środowiska naukowego, którzy wskazywali na wagę przedsięwzięć realizowanych przez nasze Archiwum na rzecz lokalnej społeczności. Spotkanie było okazją do przekazania podziękowań i słów uznania.

Konferencji naukowej towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych „Skarbnica przeszłości – 70 lat Archiwum Państwowego w Częstochowie” ukazująca spektrum działań częstochowskiej placówki, a nawet meble, z których dawniej korzystali pracownicy Archiwum. Ze względów sanitarnych jubileusz był też transmitowany na żywo w mediach społecznościowych.

Archiwum Państwowe gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia najważniejsze dokumenty z urzędów i innych instytucji działających w regionie. Jest także placówką naukową, która zajmuje się badaniem zgromadzonych dokumentów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej. Na podstawie swoich zasobów dokumentów AP wydaje zaświadczenia oraz uwierzytelnione odpisy, wyciągi i reprodukcje. Z akt korzystają nie tylko historycy, pracownicy urzędów, ale także naukowcy, studenci oraz genealodzy. 

Od 1996 roku dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie jest mgr Elżbieta Surma-Jończyk.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.