Z ostatniej chwili

Jubileuszowa „Poświatowska”

2019-05-30 13:27:39 informacje
img

Jubileuszowy, 40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny  Poświatowskiej ogłosił  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym  lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej, a także  „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, niezrzeszeni lub  będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16. roku życia.             

Uczestnicy  nadsyłają  zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, niepublikowanych  w  wydawnictwach  zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ czy na stronach internetowych  i nienagradzanych w innych konkursach.

Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów.

Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej - wydruk komputerowy  formatu  A-4 w czterech egzemplarzach  /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 30 sierpnia 2019 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Szczegóły na stronie: http://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=742

Page generated in 0.0223 seconds.