Z ostatniej chwili

Klasy na zdalnej - aktualna lista

2021-11-26 15:14:19 informacje
img

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych, a tym samym przejście na zdalne nauczanie grup w następujących jednostkach oświatowych:

- klasa VIIa w SP 41 przy ul. Okólnej - do 27 XI;

- klasa IVc w SP 52 przy ul. Powstańców Warszawy - do 27 XI;

- klasa IIIa w SP 13 przy ul. Wręczyckiej - do 27 XI;

- grupa Starszaków w MP 18 przy ul. Kruszwickiej - do 28 XI;

- klasa 8b w SP21 przy ul. Sabinowskiej - do 28 XI;

- klasa Ib, Ic oraz IIa w SP 38 przy ul. Sikorskiego - do 28 XI;

- klasa IVa w SP 42 przy al. Armii Krajowej - do 28 XI;

- grupa Pszczółek w MP 38 przy ul. Okulickiego - do 29 XI;

- klasa IIIb w SP 11 przy ul. Festynowej - do 29 XI;

- klasa VIIIc w SP 21 przy ul. Sabinowskiej - do 29 XI;

- klasa II oraz VIIa w SP 27 przy ul. Rozdolnej - do 29 XI;

- klasa IVd w SP 38 przy ul. Sikorskiego - do 29 XI;

- klasa VIId w SP 31 przy ul.PCK - do 29 XI;

- klasa IIIa w SP 41 przy ul. Okólnej - do 29 XI;

- klasa Ia, IIIa, Va, VIa, VIIc oraz VIIIa w SP 52 przy ul. Powstańców Warszawy - do 29 XI;

- klasa VIIb w SP 53 przy ul. Orkana - do 29 XI;

- klasa IV oraz VIIa w SP48 przy ul. Szamotowej - do 29 XI;

- klasa IIa, Vb oraz VIIIc w SP 48 przy ul. Schillera - do 29 XI;

- klasa Ia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościelnej - do 29 XI;

- klasa IIc, IId, IIIa, IIId oraz IIIg w I Liceum Ogólnokształcącym przy al. T.Kościuszki - do 29 XI;

- klasa Ia oraz Ib w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Nowowiejskiego - do 29 XI;

- klasa IIa w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Rejtana - do 29 XI;

- klasa I oraz III w Zespole Szkół Technicznych przy al. Jana Pawła II - do 29 XI;

- klasa IIp w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sobieskiego - do 29 XI;

- klasa VIIIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej - do 2 XII;

- klasa Va w SP 29 przy ul. Rocha - do 2 XII;

- klasa Va w SP 31 przy ul. PCK - do 2 XII;

- klasa Va oraz Vb w SP Akademii Soward przy ul. Legionów - do 2 XII;

- klasa Ia w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej - do 2 XII;

- klasa If/h w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy al. Niepodległości - do 2 XII;

- klasa IIIc oraz IIIh w I Liceum Ogólnokształcącym przy al.T. Kościuszki - do 2 XII;

- klasa IIc w SP 13 przy ul. Wręczyckiej - do 3 XII;

- klasa IIIa w SP 2 przy ul. Baczyńskiego - do 3 XII;

- klasa Ia w SP 42 przy al. Armii Krajowej - do 3 XII;

- klasa Ie oraz IId w I Liceum Ogólnokształcącym przy al. T. Kościuszki - do 3 XII;

- klasa IIIa w Zespole Szkół im. W.Andersa przy ul. Targowj - do 3 XII;

- klasa IVc w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego - do 3 XII;

- klasa IVi w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej - do 3 XII;

- klasa IId w Zespole Szkół im J. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej - do 3 XII;

- klasa IIf w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy al. Niepodległości - do 3 XII;

- klasa Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym przy al. Najświętszej Maryi Panny - do 3 XII;

- wszystkie klasy w Zespole Szkól im W.S. Reymonta przy ul. Krakowskiej - do 3 XII;

- grupa Żabek w MP 13 przy ul. Gwiezdnej - do 4 XII;

- klasa IIa w IV Liceum Ogólnokształcącym przy alei Najświętszej Maryi Panny - do 5 XII.

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

Page generated in 0.0233 seconds.