Z ostatniej chwili

Kodeks Dobrych Praktyk - dialog z przedsiębiorcami

2022-08-31 12:03:34 informacje
img

Kodeks Dobrych Praktyk - dialog z przedsiębiorcami
Częstochowa podpisała list intencyjny w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest jednym z trzech polskich miast w projekcie wspierającym dialog społeczny z przedsiębiorcami - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
List podpisali 30 sierpnia w Urzędzie Miasta Aneta Janik-Barciś – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Częstochowie oraz prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.  
W liście zawarta została deklaracja rozwijania wzajemnie korzystnej współpracy w zakresie promocji i wsparcia przedsiębiorczości, a także w celu realizacji działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tj. MŚP) oraz start-up’ów. Ideą jest budowanie platformy współpracy między samorządem, biznesem oraz lokalną społecznością.
Obszar współpracy ma obejmować zwłaszcza wzajemne wsparcie w wybranych działaniach promocyjnych, wspólną organizację wydarzeń o charakterze gospodarczym, wymianę doświadczeń istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz działania mające na celu tworzenie dostępnego systemu wsparcia MŚP i start-up’ów.
Strony zadeklarowały podjęcie  działań,  które będą sprzyjać dialogowi społecznemu, rozwojowi przedsiębiorczości i osiąganiu sukcesów przez lokalnych przedsiębiorców. Mają mieć też wpływ na poprawę jakości życia i zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym zwiększenia poziomu zatrudnienia i jakości miejsc pracy.
Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami  – to projekt zainicjowany w tym roku przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast. ZPP chce stymulować powstanie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.
Projekt jest realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby oraz zbadać rynek, Związek przeprowadził badania nt. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. W czasie projektu organizowane są spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami z trzech wymienionych miast we współuczestnictwie z przedstawicielami samorządu (w Częstochowie odbyły się już trzy takie spotkania, kolejne planowane jest na 6 września). Projekt zakończony zostanie finalnymi konferencjami oraz podsumowaniem zebranym w postaci raportu – Kodeks Dobrych Praktyk.
Częstochowski oddział ZPP, który realizuje projekt w naszym mieście, zrzesza obecnie ok. 50 podmiotów (nie tylko z miasta) i dynamicznie się rozwija. Patronował m.in. Jurajskiemu Kongresowi Gospodarczemu, wspiera też częstochowskie organizacje pozarządowe (np. Fundację Adullam).    
Władze Częstochowy od lat prowadzą dialog z przedsiębiorcami. Wystarczy przypomnieć stworzenie – wspólnie z lokalnym środowiskiem biznesowym - programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, który obowiązywał w latach 2013-2018. Wiele rozwiązań na rzecz przedsiębiorców oraz wniosków środowiska gospodarczego było konsultowanych w ramach cyklicznych spotkań, w tym „śniadań z przedsiębiorcami”, organizowanych przez miejską Agencję Rozwoju Regionalnego. Miały one dla przedsiębiorców również walor szkoleniowo-doradczy (zostały one zawieszone na czas epidemii, mają powrócić w nowej formule). Cały czas prowadzona jest też współpraca na linii samorząd-biznes-szkoły (w tym w ramach projektów unijnych) mająca na celu profilowanie edukacji pod kątem potrzeb częstochowskich firm, wsparcie szkolnictwa zawodowego, a także umożliwienie praktyk i staży częstochowskim uczniom w zakładach pracy na terenie Częstochowy. Miasto wspiera też procesy inwestycyjne, co koordynuje miejskie Centrum Obsługi Inwestora oraz tworzy lub modyfikuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wychodząc naprzeciw konkretnym planom inwestycyjnym.  
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0295 seconds.