Z ostatniej chwili

Konsultacje dotyczące planu budowy stacji ładowania

2020-03-05 13:30:06 informacje
img

Do 27 marca potrwają konsultacje z mieszkankami i mieszkańcami dotyczące  projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy. Plan wyłożono do publicznego wglądu.

Można go obejrzeć w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem: http://konsultacje.czestochowa.pl  lub – w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00 – w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 (IV piętro).

Można nie tylko zapoznać się z przedstawionym projektem planu, ale także wyrazić swoje opinie, przedstawić uwagi lub propozycje zmian. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz. 

Projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy oraz formularz zgłaszania uwag do projektu znajduje się na stronie: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13592

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0138 seconds.