Z ostatniej chwili

Krzyż od Związku Inwalidów Wojennych

2018-09-19 13:56:25 informacje
img

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP prezydent Krzysztof Matyjaszczyk został uhonorowany Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Otrzymał go podczas X Okręgowego Zjazdu Delegatów ZIW RP, który odbył się 18 września - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Prezydent podziękował nie tylko za odznaczenie, ale także za współpracę przy przygotowaniach różnego rodzaju uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz dla upamiętnienia rocznic historycznych związanych z walką o niepodległość Polski, pamięcią o ofiarach wojny i okresu powojennego. Szczególnie w przypadku Związku Inwalidów Wojennych dotyczy to wydarzeń z 8 maja i 1 września, a więc rocznic zakończenia i rozpoczęcia II wojny światowej.
Związek Inwalidów Wojennych kończy właśnie 100 lat. Jest jedną z trzech najstarszych organizacji kombatanckich na świecie skupiających weteranów wojen. Początki Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej są związane z działalnością Komitetu Inwalidów–Żołnierzy oraz Klubu Oficerów Inwalidów, które powstały w Krakowie w czerwcu 1917 r. Obie organizacje, skupiające początkowo nie tylko Polaków, miały swe oparcie w Szkole Inwalidów, istniejącej od 1915 r. za sprawą Krajowej Komisji Opieki nad Inwalidami. Na terenie zaboru pruskiego, we wrześniu 1917 r. w Poznaniu, spotkała się na tajnym posiedzeniu grupa założycielska, a w listopadzie zgłoszono do rejestracji Gospodarcze Zrzeszenie Poznańskich (Wielkopolskich) Inwalidów Wojennych.
W zaborze rosyjskim w listopadzie 1918 r. byli żołnierze armii rosyjskiej, zawiązali w Warszawie Centralny Związek Inwalidów Wojennych – nie mieli informacji o próbach organizacyjnych ofiar wojny w dwóch pozostałych częściach zaborowych.
I Ogólnokrajowy Zjazd Inwalidów Polskich odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 r. Uczestniczyło w nim 192 delegatów ze wszystkich byłych części zaborowych.
Ideą Związku było i jest niesienie wzajemnej pomocy, a celem - niepodległa Ojczyzna.
Na X Okręgowym Zjeździe  Delegatów ZIW RP w Częstochowie m.in. przedstawiono sprawozdania z działalności Związku, wybrano delegatów na Zjazd Krajowy ZIW RP, wręczono odznaczenia.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0258 seconds.