Z ostatniej chwili

Mamy środki na tworzenie miejsc pracy

2018-09-19 13:46:14 informacje
img

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że posiada środki dla pracodawców/przedsiębiorców na utworzenie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnianego pracownika powyżej 30. roku życia.
Środki na to działanie pochodzą z realizowanego przez urząd pracy projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.
Aby skorzystać ze wsparcia finansowego na utworzenie stanowiska pracy, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pokój nr 11 lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 34 3706156. Warto też odwiedzić stronę internetową urzędu pracy czestochowa.praca.gov.pl, gdzie znajdują się dokładniejsze informacje o oferowanych formach pomocy.

Page generated in 0.0497 seconds.