Z ostatniej chwili

Miasto ma na sprzedaż nieruchomości

2021-03-02 11:14:02 informacje
img

Centrum Obsługi Inwestora oferuje na sprzedaż działki przy ul. Aluminiowej 8, 10, 14 oraz przy ulicach Kanał Kohna, Poleskiej, hetm. J.K. Chodkiewicza, Zaciszańskiej i Nowowiejskiego.

Termin wpłacenia wadium upływa 10 marca 2021 r. dla nieruchomości przy ul. Aluminiowej oraz 8 kwietnia 2021 r. dla pozostałych nieruchomości.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w dniach 16 marca i 14 kwietnia 2021 r. od godz. 10.00.

Oto krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż:

1.    Działka nr 96/21 (obręb 117) o powierzchni 406 m kw w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 8

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14.000 zł to 10 marca 2021 r.

2.    Działka nr 96/20 (obręb 117) o powierzchni 416 m kw w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 10

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14.000 zł to 10 marca 2021 r.

3.    Działka nr 96/12 (obręb 117) o powierzchni 430 m kw. w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 14

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72.100 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14.000 zł to 10 marca 2021 r.

4.    Działka nr 10/4 (obręb 187)  o powierzchni 3880 m kw. w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 3.000.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 600.000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

5.    Działka nr 6/7 (obręb 80) o powierzchni 2941 m kw. w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1.000.000 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 200.000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

6.    Działka nr 50 (obręb 319) o powierzchni 2248 m kw. w  dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UH – tereny zabudowy usług i handlu.

Cena wywoławcza wynosi 746.560,80 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 140.000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

7.    Działka nr 1/20 obręb 243 o powierzchni 0,5592 ha przy ul. Zaciszańskiej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UMN – obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Cena wywoławcza wynosi 1.345.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 269.000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

8.    Działka nr 90/2 (obręb 182) o powierzchni ok. 900 m kw., zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, w którym ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, położona w dzielnicy Śródmieście przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMC – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej w centrum miasta.

Cena wywoławcza wynosi 1.860.000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 372.000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia 25 marca 2021 od godz. 11.00 do 12.00.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod linkami:

1) działki przy ul. Aluminiowej 8, 10, 14

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168314/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) działki przy ulicach Kanał Kohna, Poleskiej, hetm. J.K. Chodkiewicza, Zaciszańskiej oraz przy ul. Nowowiejskiego

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168315/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dotyczących tych nieruchomości nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29.

Page generated in 0.0142 seconds.