Z ostatniej chwili

Miasto otwarte - warsztaty

2020-02-18 11:47:22 informacje
img

W sobotę 29 lutego zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w warsztatach, które posłużą opracowaniu praktycznych rekomendacji do Częstochowskiej Polityki Równości. Wcześniej należy tylko zgłosić swój udział – liczba miejsc jest ograniczona – informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.    

Warsztaty adresowane są do osób działających w organizacjach pozarządowych czy radach dzielnic, lokalnych liderów i liderek, młodzieży, seniorek i seniorów, ale także po prostu wszystkich mieszkańców i mieszkanek zainteresowanych kwestią równych szans i przeciwdziałania dyskryminacji.   

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów wspólnie zastanowią się m.in., czym jest dyskryminacja i jak może się przejawiać oraz czy wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mogą w takim samym stopniu korzystać z tego, co miasto ma im do zaoferowania. Porozmawiają też o tym, co można zrobić, aby wszyscy – bez względu na płeć, wiek, rasę, język, pochodzenie etniczne czy społeczne, przynależność do mniejszości narodowych czy orientację seksualną – mieli równe szanse.

Warsztaty poprowadzi Agata Wierny – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans, a także przewodnicząca Zespołu ds. równego traktowania.

Warsztaty odbędą się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w sobotę 29 lutego w godz. 10.00 – 13.00. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane powinny do 27 lutego zgłosić swój udział do Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej UM. Można to zrobić telefonicznie pod numerami 34 370 74 97 lub 98, wysyłając mejla na adres jglab@czestochowa.um.gov.pl lub osobiście w Pałacu Ślubów przy ul. Focha 19/21, pokój 32.

Page generated in 0.0226 seconds.