Z ostatniej chwili

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - strefa empatii

2020-11-19 12:29:33 informacje
img

16 listopada obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W Częstochowie, w ramach realizowanej przez cały rok szkolny „Strefy Empatii” ruszyła w październiku Internetowa Poradnia Kryzysowa dla młodzieży, zaplanowano też cykl działań w ramach projektu „Częstochowa wolna od przemocy”.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 1995 r. - z inicjatywy UNESCO. Nieco wcześniej, 16 listopada 1995 r. państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

W ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej i działań równościowych od 2017 r. w Częstochowie funkcjonuje miejski projekt „Strefa Empatii”. Dotychczas wzięło w nim udział kilkaset osób. Uczennice i uczniowie przeszli szkolenie z mediacji rówieśniczej –  czyli dobrowolnego poszukiwania rozwiązań konfliktów, jakie pojawiają się w relacjach między młodymi ludźmi. Obecnie młodzi mediatorki i mediatorzy promują w swoich szkołach zachowania sprzyjające tolerancji, zdolności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi. Do młodzieży były także adresowane warsztaty antydyskryminacyjne, a do kadry nauczycielskiej – warsztaty z języka porozumienia. W Urzędzie Miasta powstała gra edukacyjna „Na tropie uprzedzeń”, przydatna podczas takich szkoleń. Jej celem jest namysł nad krzywdzącymi stereotypami, a także własnymi poglądami i postawami wobec innych ludzi.

W czasie pandemii  pojawiły się w ramach „Strefy Empatii” nowe formy wsparcia. W obecnym roku szkolnym na początku października ruszyła Internetowa Poradnia Kryzysowa działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Młodzi ludzie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych życiowych trudności mogą liczyć na pomoc psychologów i interwentów kryzysowych, wysyłając mejla na adres pomoc@cztps.eu

Z kolei pod wspólnym hasłem „Częstochowa wolna od przemocy” zaplanowano spotkania informacyjne oraz szkolenia warsztatowe dla pedagogów, spotkania z rodzicami (z udziałem pedagogów szkolnych, wychowawców klas we współpracy z Policją i poradnią psychologiczno-pedagogiczną) czy warsztaty dla ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadpodstawowych. Dla pedagogów szkolnych i wychowawców specjaliści mają poprowadzić spotkania superwizyjne, służące analizie i doskonaleniu pracy z młodzieżą. Będą też m.in. punkty konsultacyjne dla rodziców i uczniów wymagających indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W działania „Strefy Empatii” włączą się też samorządy uczniowskie.

Wprawdzie - w związku z zaostrzoną sytuacją epidemiczną - forma tych spotkań ewoluuje, zmieniają się też terminy niektórych szkoleń, ale jeszcze w tegorocznych planach są m.in. szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III związane z rozpoznawaniem przemocy i agresji dziecka, warsztaty antydyskryminacyjne dla pedagogów, szkolenie dotyczące relacji rówieśniczych i cyberprzemocy w sieci, warsztaty poświęcone reakcji na przemoc i procedurom antyprzemocowym w szkołach czy szkolenie „Jak rozmawiać z dziećmi, czym jest tolerancja i jakie są jej granice”.    

Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli mają być prowadzone w formie on-line na platformie Microsoft Teams. Z kolei harmonogram zajęć warsztatowych i spotkań z rodzicami będzie zależny od sytuacji epidemicznej kraju i uzgodniony w późniejszym terminie.

Projekt potrwa do czerwca przyszłego roku. Jego organizatorami są Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans, Młodzieżowa Rada Miasta, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Page generated in 0.0162 seconds.