Z ostatniej chwili

Miejscowe plany dla Częstochówki-Parkitki oraz Zawodzia-Dąbia

2021-06-28 12:55:31 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Obrońców Westerplatte oraz ulic Legionów i Kusięckiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do obu planów w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 r.

Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy – Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwały o przystąpieniu do obu planów 20 maja 2021 roku. 

Page generated in 0.0156 seconds.