Z ostatniej chwili

Miejscowy plan: Gnaszym-Kawodrza i Dźbów

2020-01-03 12:08:22 informacje
img

Rada Miasta zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Teren ten znajduje się w dzielnicach Gnaszyn Kawodrza i Dźbów, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1, na granicy z gminą Blachownia. Od północy jego granicę wyznacza linia kolejowa nr 61 relacji Kielce-Lubliniec, od zachodu tereny autostrady, a od południa - nieutwardzona droga gminna (ulica Lakowa). Obecnie ten obszar jest zabudowany jedynie w niewielkim stopniu w części północnej, przylegającej do obszaru kolejowego. To rozproszona zabudowa jednorodzinna. Centralną część tego terenu zajmują nieużytki, przez które przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV.
Potencjalna możliwość włączenia ulicy Lakowej w zjazd z autostrady w rejonie węzła „Blachownia” powoduje, że to miejsce ma potencjał dla lokalizacji funkcji związanych z magazynowaniem i logistyką. Uchwalenie miejscowego planu umożliwi inwestycje na obszarze niezabudowanym, tym samym uaktywniając teren w rejonie węzła autostradowego.
Opracowanie planu musi być powiązane z rozbudową układu komunikacyjnego i włączeniem ruchu samochodowego poprzez ulicę Lakową bezpośrednio do węzła autostradowego.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy ok. 42 ha. Projekt planu zostanie sporządzony przez zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Page generated in 0.0157 seconds.