Z ostatniej chwili

Ministerstwo dofinansowało konserwację kolekcji

2019-10-21 14:59:36 informacje
img

Przygotowany przez Dział Etnografii Muzeum Częstochowskiego projekt  „Janina Plucińska-Zembrzuska – konserwacja kolekcji” zyskał aprobatę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymał dofinansowanie z programu „Wspieranie działań muzealnych 2019”. 

Jak informuje Muzeum Częstochowskie, jest to przedsięwzięcie dwuletnie, podczas którego konserwacji zostaną poddane 92 obrazy, a 81 zyska nową oprawę. Ogólnie prace konserwatorsko-restauratorskie będą przeprowadzone na 122 obrazach.
W 2019 roku zostanie przeprowadzona konserwacja 29 obrazów olejnych oraz 6 na papierze. W 2020 roku zakonserwowanych zostanie 57 dzieł (13 olejnych, 24 kolaże na folii, 11 obrazów aluminiowych na kartonie, 9 kolaży z gazety).
Prace konserwatorsko-restauratorskie wykona Paulina Taranek.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Częstochowy zwieńczy wystawa prezentująca zakres wykonanych zabiegów. Będzie prezentowana od listopada 2020 do lutego 2021 roku w Pawilonie Wystawowym w Parku im. S. Staszica.

*

Janina Plucińska-Zembrzuska (1922-1987) zaliczana jest w w poczet artystek profesjonalnych, nigdy jednak nie zdobyła wykształcenia plastycznego. Całe życie spędziła w Częstochowie.  W jej twórczości ujmuje wielość form artystycznej ekspresji. Wykorzystywała nieoczywiste materiały do wyrażania stanów emocjonalnych i uczuć. Wiele z jej dzieł powstało przy użyciu technik własnych. Do tworzenia używała płyt pilśniowych, klisz fotograficznych, blach aluminiowych, folii. To, co było niezaprzeczalnym jej atutem i wyróżnia jej prace na tle twórczości innych artystów, jest jednocześnie powodem szybko postępującej destrukcji spuścizny. Lata przechowywania obrazów i rysunków w warunkach niesprzyjających dziełom plastycznym wycisnęły na nich dramatyczne piętno.

Page generated in 0.0224 seconds.