Z ostatniej chwili

Nabór do Rady Osób Niepełnosprawnych

2019-08-07 15:20:49 informacje
img

Do 29 sierpnia można zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, a do zakresu  jej działania należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Częstochowy pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa cztery lata, wchodzi 5 osób.  Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i fundacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, radni oraz Prezydent Miasta Częstochowy

Organizacje pozarządowe oraz fundacje składają zgłoszenia w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym (można go znaleźć na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12791) wraz z aktualnie obowiązującym statutem organizacji w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy lub za pośrednictwem poczty na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Urząd Miasta Częstochowy z dopiskiem „Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.

 

Page generated in 0.0144 seconds.