Z ostatniej chwili

Nagrody sportowe - nabór wniosków

2018-02-01 11:40:25 informacje
img

Do 15 lutego trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017 r. dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy.
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 - z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój nr 3).
Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia. Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski spełniające wymogi formalne oceni Komisja Opiniująca, powołana przez Prezydenta Miasta. 
Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
- miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
- zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
- szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.
Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące osiągnięcia (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:
- zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,
- trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.
Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu Częstochowy z następującymi ograniczeniami:
- w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,
- za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
- jeden działacz - z jednego stowarzyszenia.
Kandydatury do nagrody i wyróżnienia mogą wnosić:
- radni Miasta Częstochowy,
- stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
- właściwy do spraw sportu wydział Urzędu Miasta Częstochowy.
Wnioski można odebrać osobiście w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3).

Page generated in 0.0317 seconds.