Z ostatniej chwili

Nie wyrzucajmy śmieci w miejscach po kontenerach na odpady zielone

2019-05-27 10:52:16 informacje
img

Straż Miejska przypomina mieszkańcom rejonu ul. Poleskiej, Bystrej i Artyleryjskiej, że w miejscach, gdzie dotąd stały kontenery na odpady zielone, nie wolno już pozostawiać odpadów ani tym bardziej innych śmieci.

Na terenie Częstochowy zmieniają się zasady gospodarowania odpadami zielonymi. Nowe zostały przyjęte na ostatniej sesji Rady Miasta. Dotychczas na terenie miasta ustawione były kontenery na odpady zielone, gdzie mieszkańcy mogli przywozić i zostawiać np. skoszoną trawę, liście czy gałęzie. Przy tych właśnie kontenerach były też jednak podrzucane inne śmieci, co powodowało powstawanie dzikich wysypisk. Do poprawy sytuacji częstochowska Straż Miejska używała przenośnych kamer. Te fotografowały i nagrywały sprawców wykroczeń, którzy odpowiadali później za zaśmiecanie miejsc ogólnodostępnych.

Powoli z terenu miasta znikają kontenery na odpady zielone. Lecz w ich miejscach nadal pozostawiane są śmieci i tworzą „dzikie wysypiska”. Straż Miejska monitoruje miejsca przy ul. Poleskiej, Bystrej i Artyleryjskiej, gdzie kontenerów już nie ma, a mimo to osoby podrzucają odpady. Do 23 maja częstochowscy strażnicy miejscy podjęli 59 interwencji wobec osób, które przy wspomnianych  trzech ulicach wyrzuciły lub chciały podrzucić śmieci. Nałożono 28 mandatów, udzielono 30 pouczeń i wszczęto 1 postępowanie o ukaranie do Sądu - informuje częstochowska Straż Miejska.

 

Page generated in 0.0301 seconds.