Z ostatniej chwili

Niepełnosprawnych wesprą asystenci

2020-02-04 14:57:35 informacje
img

Miasto przystąpiło do rządowego programu wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pełnoletnich osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tak  postanowiła Rada Miasta.

Za rządowy, finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2019–2020) odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Raport sporządzony na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykazał, że pomoc takiego asystenta jest koniecznym warunkiem włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie lokalnych społeczności. Celem Programu jest więc wprowadzenie takiej usługi jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma również przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,  sportowych. Wśród świadczonych przez asystenta przez 7 dni w tygodniu usług będą m.in.: pomoc w wyjściu z domu, zakupach, załatwianiu urzędowych spraw, dojazdach na rehabilitację.

Projekt uchwały dotyczącej przystąpienia Częstochowy do programu pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W listopadzie zeszłego roku na wniosek miasta przyznano mu ponad 1 mln zł na realizację programu w 2020 r.

Zadanie będzie zlecone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowani skorzystaniem z usługi asystenta osobistego powinny kierować się po szczegółowe informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsza edycja programu, na który w tym roku ministerstwo ma przeznaczyć w skali kraju łącznie 50 mln zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będzie realizowana do końca grudnia – informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0192 seconds.