Z ostatniej chwili

Nowa ortofotomapa

2020-01-09 15:15:32 informacje
img

Na stronie geoportalu mieszkańców dostępna jest nowa ortofotomapa opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w październiku 2019 r. Jest znacznie dokładniejsza niż poprzednie wersje - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Została wykonana w oparciu o dokładne zdjęcia lotnicze o wielkości piksela terenowego 5 cm*. Atutem opracowania jest to, że jest to tzw. „prawdziwa ortofotomapa” (true ortho), charakteryzująca się brakiem przesunięć radialnych w postaci „pochylonych” budynków czy „martwych pól” rozumianych jako obszary przysłonięte przez „pochylające” się budynki. Na starszych ortofotomapach w większości przypadków widoczne dachy nie były zgodne z rzutem ortogonalnym, tylko przesunięte względem przyziemia.

Jednocześnie w geoportalu wciąż dostępne są ortofotomapy publikowane w latach wcześniejszych, tj: 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Ich zestawienie pozwala porównać, jak zmieniła się Częstochowa na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Korzystanie z geoportalu pozwala nie tylko przeglądać ortofotomapę czy znaleźć dokładny adres. Usługa umożliwia również m.in. ustalić lokalizację parkomatów, kamer miejskiego monitoringu, ścieżek rowerowych, a nawet aktualnych utrudnień w ruchu.

Najnowsza ortofotomapa dostępna jest na stronie:

http://www.e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php

* Piksel to – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu – najmniejszy element obrazu cyfrowego, a przez terenową wielkość piksela rozumie się odległość pomiędzy punktami terenowymi reprezentowanymi przez środki sąsiednich pikseli obrazu cyfrowego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0189 seconds.