Z ostatniej chwili

O najlepszych praktykach opieki

2018-11-28 16:25:11 informacje
img

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się czwarta edycja Forum „Dla Rodziny”. Jego uczestnicy rozmawiali o najlepszych praktykach opieki nad dziećmi i młodzieżą - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”  uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się pracą na rzecz rodzin, w tym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta, Uniwersytetu im. Jana Długosza, jednostek Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, a także pedagodzy, psycholodzy, terapeuci oraz przedstawiciele rodzin zastępczych.
- Trudności rodzin nie da się sprowadzić do jednej kategorii. Czasami są to problemy bytowe, czasami związane z dysfunkcjami, nieumiejętnością udźwignięcia roli rodzica, uzależnieniami, problemami zdrowotnymi czy niepełnosprawnością. Dlatego spotkania jak to dzisiejsze są naprawdę niezbędne, bo pozwalają wymieniać doświadczenia i uczyć się nowych technik pracy – mówił prezydent Krzystof Matyjaszczyk.
Główne tematy, jakie poruszyli uczestniczy forum, dotyczyły m.in.: aktualnych działań w obszarze pieczy zastępczej i asystentury rodziny, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim, działań ośrodka opiekuńczego w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wpływu wczesnej opieki na relacje międzyludzkie, czy wspierania młodzieży i przygotowywania ich do samodzielności. W czasie spotkania wręczono również nagrodę „Przyjaciel rodziny”, przyznawaną corocznie przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymał ją prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Paweł Konieczny.
W czasie kolejnych wystąpień główne tematy prezentowali: Katarzyna Napiórkowska (naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Marietta Hełka (zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego), Agata Cichoń-Chojnacka (doktor nauk medycznych, terapeuta rodzinny, kierownik Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD – MOPS Gdynia), Dorota Zawadzka (psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trenerem umiejętności społecznych, telewizyjna „Superniania”).
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0347 seconds.