Z ostatniej chwili

Po XXX sesji Rady Powiatu

2018-05-04 09:09:59 informacje
img

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu radni przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad projekty uchwał oraz wysłuchali informacji starosty Krzysztofa Smeli z działalności Zarządu Powiatu oraz informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie przygotowanej przez powiatowego lekarza weterynarii. 
Wynika z niej, że w ubiegłym roku nie stwierdzono wśród zwierząt chorób mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu. Przeprowadzono wiele kontroli związanych m.in. z przewozem zwierząt, sprawdzano oznakowanie bydła, kontrolowano rzeźnie i schroniska dla zwierząt. W tych ostatnich dopatrzono się dwóch uchybień.
Radni powiatowi zgodzili się m.in. na realizację przez powiat częstochowski „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, którego celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach. Zaakceptowali również Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 przedstawiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - informuje Grażyna Folaron, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Page generated in 0.0382 seconds.