Z ostatniej chwili

Początek współpracy

2021-10-06 13:23:39 informacje
img

Podpisanie listu intencyjnego rozpoczyna współpracę pomiędzy JAFP S.A., Miastem Częstochowa oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

List intencyjny ws. rozwoju terenu inwestycyjnego położonego w Częstochowie  o pow. 88,1901 ha podpisano w siedzibie filii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wczoraj, we wtorek 5 października.

Obszar, którego dotyczy list, należy do spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A., jest atrakcyjnie zlokalizowany w dzielnicy Rząsawy, w pobliżu węzła autostradowego Częstochowa Północ, pomiędzy nowo wybudowaną autostradą A1 a drogą krajową DK 1.

List podpisali: w imieniu Jurajskiego Agro Fresh Parku SA – Mirosław Matyszczak - prezes Zarządu, Artur Sokołowski - wiceprezes Zarządu i Monika Pohorecka - Wiceprezes Zarządu; w imieniu władz Miasta Częstochowy – Piotr Grzybowski  - zastępca Prezydenta Miasta i Anna Król-Wiśniewska – p.o. Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju; w imieniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Janusz Michałek - prezes Zarządu.

W przyszłości ma tu powstać Strefa Aktywności Gospodarczej obejmująca grunty inwestycyjne należące do spółki JAFP S.A. 

Na mocy listu intencyjnego strony zadeklarowały powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie szczegółów działań promocyjnych, które przyciągną inwestorów oraz harmonogramu działań zmierzających do aktywizacji obszaru. 

W tych wszystkich działaniach strony widzą szanse na możliwość stworzenia dużej ilości miejsc pracy, pozyskania nowych przedsiębiorców, zwiększenia potencjału gospodarczego Częstochowy.

Teren w całości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Częstochowy w 2019 r., zakładającym przeznaczenie go na cele inwestycyjne, związane z logistyką, funkcjami produkcyjnymi, magazynowymi, obiektami handlowymi, nieuciążliwymi zakładami przemysłowymi.

Page generated in 0.0176 seconds.