Z ostatniej chwili

Pracują nad przebudową DK 1

2019-07-03 10:00:00 informacje
img

Trwają prace nad ostatecznym kształtem rozwiązań drogowych i inżynierskich w ramach zadania „Przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie dla procedury „zaprojektuj i zbuduj”.  Inwestycja, m.in. dzięki budowie dwupoziomowych skrzyżowań, ma zapewnić bezkolizyjny i bezpieczny przejazd prawie przez całe miasto. Jednym z priorytetów jest ograniczenie koniecznych wycinek drzew - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.    

Gotowa koncepcja będzie ostatecznie rozstrzygać m.in. ewentualne kolizje z istniejącym zadrzewieniem.

Dotychczasowe opracowanie, które posłużyło pozyskaniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej, a także zostało wykorzystane w postępowaniu przetargowym, to przygotowany w marcu 2016 roku Program Funkcjonalno-Użytkowy.

W ramach Programu pt. „Przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” powstała część dotycząca zagospodarowania zieleni. Opracowanie zawiera lokalizację i inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów na odcinku pasa drogowego podlegającego przebudowie, w tym 7134 drzewa różnych gatunków oraz 2,49 ha krzewów.

Według Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu obecne rozwiązanie sytuacyjne Programu Funkcjonalno-Użytkowego wskazuje na ewidentną kolizję z 308 drzewami, które zgodnie z powyższym rozwiązaniem należałoby usunąć, w ramach rekompensaty realizując oczywiście nasadzenia zastępcze.

Ostateczna liczba drzew i krzewów podlegających wycięciu oraz liczba i rodzaj drzew i krzewów nasadzonych w ramach realizacji projektu będzie przedmiotem Projektu Zagospodarowania Zielenią opracowanego na etapie Projektu Budowlanego. Nie powinna się jednak istotnie różnić od powyższego wyliczenia.

Miastu zależy, by zachować jak największą liczbę rosnących drzew i krzewów. Przy alei Wojska Polskiego będą też w zamian wykonane dodatkowe nasadzenia, które nie tylko mają zrekompensować konieczne straty, ale też poprawić estetykę terenu.

Przebudowa DK-1 na odcinku 5,5 km, w tym dwa nowe dwupoziomowe skrzyżowania, nowa estakada na Rakowie, ścieżki rowerowe, kładki i chodniki – to zakres największej drogowej inwestycji w Częstochowie. Kontrakt na projekt i budowę dofinansowanego z Unii Europejskiej zadania to blisko 179 mln zł. Miejski Zarząd Dróg i Transportu podpisał go w październiku z konsorcjum firm wykonawczych, których liderem jest częstochowski Drog-Bud.

DK-1 po przebudowie poprawi komunikację z północnym węzłem autostrady, a oprócz tego pozwoli na bezkolizyjny przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe.

Przebudowa DK-1 jest – obok rozbudowy DW 908 i DK-46 - jednym z trzech kluczowych europejskich projektów drogowych Miasta Częstochowy w obecnym okresie programowania środków unijnych. Efektem przebudowy DK-1 ma być zwiększenie dostępności transportowej miasta, lepsza przepustowość DK-1, poprawa nośności drogi, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie w Częstochowie uciążliwości wiążących się z nadmiernym ruchem drogowym.

Prace obejmą częstochowską część DK-1 na odcinku od węzła z aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską (5,5 km), a także przebudowę głównych skrzyżowań. Na przecięciu DK-1 z ulicami Krakowską-Rejtana oraz z ul. Legionów powstaną bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowania. Całkowicie przebudowana zostanie także estakada na Rakowie. Wzdłuż DK-1 powstaną ścieżki rowerowe, nowe ekrany dźwiękochłonne, wybudowane lub przebudowane zostaną także kładki dla pieszych i chodniki.

Przebudowę alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie za prawie 179 mln zł realizuje w trybie „zaprojektuj i zbuduj” konsorcjum częstochowskiego Drog-Budu, firmy Firesta-Fišer i spółki Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej.

Zasadniczy etap prac budowlanych w terenie będzie realizowany w latach 2020-2021.

Page generated in 0.0315 seconds.