Z ostatniej chwili

Projekt dla niepełnosprawnych

2019-02-20 13:48:03 informacje
img

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zaprasza studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w bezpłatnym projekcie „GraduatON”, współfinansowanym ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt jest adresowany do osób, które posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, są absolwentami studiów wyższych lub studentami ostatniego roku, studiów podyplomowych lub doktoranckich i na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością z wykształceniem wyższym poprzez zaplanowane i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać m.in. ze wsparcia doradcy zawodowego; warsztatów z autoprezentacji, organizacji czasu pracy czy komunikacji interpersonalnej; szkolenia z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym; wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz płatnych 3-miesięcznych staży aktywizacyjnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 728 873 371 lub adresem e-mail: graduaton@reaxum.eu
Regulamin i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

Page generated in 0.0284 seconds.