Z ostatniej chwili

Przedłużenie al. Bohaterów Monte Cassino

2018-05-08 10:21:15 informacje
img

Dziś rano został dopuszczony do ruchu nowy odcinek DW 908 – przedłużenie al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej. Kierowcy, piesi i rowerzyści mogą już z niego korzystać.
Nowy fragmenty to część inwestycji obejmującej budowę i przebudowę DW 908 w Częstochowie na odcinku: al. Bohaterów Monte Cassino, ul. Dźbowska, ul. Powstańców Warszawy, ul. Gościnna do granic miasta. 
Oprócz nowej drogi, która dziś została dopuszczona do ruchu, pozostały, przebudowany odcinek DW 908 w starym śladzie służy już mieszkańcom od kilku miesięcy.
Inwestycja realizowana w ramach Programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” polegała na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej 908 (DW-908) o długości 1,85 km i przebudowie istniejącego odcinka na długości 4,78 km (łącznie 6,63 km). Roboty budowlane objęły pełną infrastrukturę podziemną i naziemną w zakresie wykonywanych branż budowlanych. Zakres zadania został ponadto rozszerzony o przebudowę skrzyżowania al. Bohaterów Monte Cassino z ul. Jagiellońską. Dzięki wykonaniu zadania stworzono sprawne, płynne i bezpieczne połączenie sieci dróg krajowych i wojewódzkich, w tym połączenia tych dróg z budowaną autostradą A 1. 
To największa od lat inwestycja drogowa zrealizowana w częstochowskich dzielnicach Stradom i Dźbów. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności głównych szlaków drogowych województwa oraz odciąży drogi lokalne, przede wszystkim mocno eksploatowaną dotychczas ul. Sabinowską w Częstochowie.
Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2016 r., planowanym terminem zakończenia wszystkich prac było lato 2018 r. W ostatnich tygodniach na nowym odcinku trwały prace wykończeniowe oraz realizacja procedur związanych z dopuszczeniem do ruchu.
Całość zadania pochłonęła 44,6 mln zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło ok. 80% tej kwoty (RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie.

Page generated in 0.0304 seconds.