Z ostatniej chwili

Przedstawicielka Częstochowy w nowej komisji Związku Miast Polskich

2021-02-09 13:45:12 informacje
img

Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans została jedną z wiceprzewodniczących Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania powołanej przez Związek Miast Polskich – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Komisja zainaugurowała działalność 4 lutego. Zrzesza 45 osób – to  m.in. członkinie i członkowie władz miejskich, radne i radni, urzędniczki i urzędnicy samorządowi, pełnomocniczki i pełnomocnicy do spraw polityki równościowej, tolerancji, przeciwdziałania ksenofobii oraz organizacji pozarządowych. 

 Na pierwszym spotkaniu nowej komisji zdecydowano, że jej pracami – jako przewodnicząca – kierować będzie wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, zarazem przedstawicielka ZMP w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR). Zastępować ją będzie m.in. Agata Wierny – Pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans, a także poznańska radna Marta Mazurek oraz zastępca prezydenta Świdnicy Szymon Chojnowski. Na sekretarza powołano Bartłomieja Ciążyńskiego, pełniącego m.in. funkcję doradcy społecznego prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. 

W komisji reprezentowane są zarówno metropolie, jaki i mniejsze miasta. 

Jedną z pierwszych kwestii, jakimi zajęła się komisja, jest Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. ZMP otrzymał ten dokument do zaopiniowania i zauważył w nim wiele braków oraz – jego zdaniem – dyskryminujący i nietolerancyjny język. Teraz swoje uwagi do dokumentu wyrazi też nowa komisja. Zostaną one potem przedstawione na zespole Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedstawiciele miast zgłaszali także sprawy, które powinny stać się przedmiotem prac komisji – jak choćby narastająca fala rasizmu i ksenofobii, w przestrzeni miejskiej przybierająca formę godzących w godność człowieka haseł na murach. 

 W Związku Miast Polskich działa obecnie 20 stałych komisji tematycznych.

Page generated in 0.0154 seconds.