Z ostatniej chwili

Spotkanie na temat ochrony danych osobowych

2018-04-12 11:23:13 informacje
img

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące tematy:
1. Zasady ochrony danych osobowych do maja 2018 i po wejściu w życie RODO.
2. Dlaczego uchwalono RODO i czy było to konieczne?
3. Podstawowe zmiany, jakie wprowadzi RODO. 
4. Jak Polska oraz polscy przedsiębiorcy przygotowują się do RODO?
5. Nowe pojęcia i definicje.
6. Kto obecnie w podmiocie odpowiada za ochronę danych i czy RODO to zmieni?
7. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe?
8. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
9. Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest niezbędny oraz czy automatycznie zostanie  Inspektorem Ochrony Danych? 
10. Jakie wymagania musi spełniać Inspektor Ochrony Danych – kiedy można, a kiedy trzeba będzie go powołać? 
11. Dokumentacja i czynności wymagane przez RODO dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
Spotkanie odbędzie się w piątek 13 kwietnia. Miejscem wydarzenia będzie Hotel Ibis (ul. Jaskrowska 22, Sala Konferencyjna nr 408, 4. piętro) Potrwa od godz. 9.00 do 12.00. 
Prowadzącym spotkanie będzie doświadczony ekspert Joanna Boczek z firmy MBM. 
Spotkanie informacyjne organizowane jest w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, realizowanego w ramach poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB, RPO WSL. 

Page generated in 0.0282 seconds.