Z ostatniej chwili

Spotkanie prezydenta Częstochowy z parlamentarzystami

2021-02-16 15:59:43 informacje
img

Kolejne spotkanie prezydenta Częstochowy z częstochowskimi parlamentarzystami odbyło się wczoraj, w poniedziałek 15 lutego. Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił na nim syntetycznie kierunki działań miasta w 2020 r. oraz wnioski dotyczące zmian w prawie, zgodne z interesem społecznym i gospodarczym. Tradycyjnie zaapelował też o wsparcie starań o środki zewnętrzne dla projektów inwestycyjnych, na które miasto stara się o dofinansowanie – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W spotkaniu zorganizowanym w sali sesyjnej Urzędu Miasta w reżimie sanitarnym wzięli udział senator RP Wojciech Konieczny oraz posłowie Zdzisław Wolski i Andrzej Szewiński. Pozostali parlamentarzyści wydelegowali swoich przedstawicieli. Na spotkaniu ze strony UM obecne były również sekretarz miasta Wanda Kukla oraz skarbnik miejski Ewa Wójcik.

Wszyscy goście otrzymali obszerne miejskie materiały informacyjne: jeden poświęcony wskaźnikom miejskim i zadaniom realizowanym przez częstochowski samorząd w 2020 r., drugi – szczegółowo opisujący prawne bariery i problemy, ograniczające rozwój gospodarczy oraz efektywność działania administracji państwowej i samorządowej. To drugie opracowanie zawiera także propozycje zmian legislacyjnych - do ewentualnego wykorzystania w pracy parlamentarzysty.  

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do specyfiki minionego roku oraz obecnej sytuacji, w której kryzys epidemiczny dodatkowo nałożył się na trudną już sytuację finansową samorządów, związaną m.in. ze znaczącym niedoszacowaniem subwencji oświatowej czy zmianami w prawie podatkowym (bez rekompensat dla strony samorządowej).

Ta sytuacja znacząco wpływała i nadal wpływa na zakres realizowanych przez samorząd usług publicznych, a także skalę planowanych inwestycji miejskich. Dlatego w 2020 r. nadal ograniczane były wydatki bieżące, a część realizowanych bądź zaplanowanych inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych, uległa – m.in. z powodu koronawirusa – pewnemu przesunięciu czasowemu

W Częstochowie nieco wydłużyły się więc terminy np. realizacji centrów przesiadkowych, kompleksowej przebudowy linii tramwajowej, rewitalizacji Starego Rynku czy budowy Parku Wodnego (którego po finalizacji i tak nie można na razie otworzyć). Nie była to tylko kwestia problemów firm czy niespodzianek na placu budowy, jakie często zdarzają się w trakcie realizacji zadania, ale także przedłużania się wielu procedur administracyjnych np. w spółkach, urzędach i instytucjach państwowych. Przykładem mogą być też prace przy budowie stadionu Rakowa, które – gdyby nie wstrzymanie na kilka miesięcy (przez jedną z firm, epidemię i Krajową Izbę Odwoławczą) finalizacji procedury przetargowej – mogłyby zacząć się sporo wcześniej, w terminie bezpiecznym dla drużyny Rakowa, występującej w Ekstraklasie i czekającej na możliwość powrotu na własny stadion.

W 2020 r. Kontynuowano w Częstochowie tworzenie dogodnych warunków przestrzennych i finansowych dla inwestorów oraz rozwoju gospodarczego miasta. Baza do rozwoju  gospodarczego  to  m.in.: kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ulgi  podatkowe  dla przedsiębiorców, rozbudowa układu komunikacyjnego, współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną czy budowa kolejnej hali produkcyjnej przez Agencję Rozwoju Regionalnego dla potrzeb częstochowskich przedsiębiorców na terenie specjalnej strefy.

Wszystkie te działania wspierają rozwój gospodarczy miasta, są zachętą dla inwestorów i dają szansę na zwiększanie bazy podatkowej miasta. Częstochowa została w 2020 r. wskazana w raporcie „Small Town Big Deal” jako jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji do inwestycji przemysłowo-magazynowych w Polsce.

Częstochowa nadal dobrze wykorzystuje środki unijne – nie tylko w wymiarze miejskim, ale także subregionalnym, w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. To głównie europejskie fundusze umożliwiają modernizację miejskiej infrastruktury, także komunikacyjnej i drogowej. Fundusze unijne to m.in. 10 zamówionych przez częstochowskie MPK Twistów 2, które w ubiegłym roku trafiły do miasta, generalna modernizacja linii tramwajowej, sfinalizowane z końcem roku centra przesiadkowe przy dworcach, kończąca się przebudowa Starego Rynku czy termomodernizacje kolejnych budynków oświatowych. Wkrótce w terenie ma się rozpocząć realizacja dwóch największych miejskich zadań unijnych: przebudowy DK-1 i rozbudowy DK-46 w Częstochowie.

Pomimo trwającej pandemii udało się utrzymać w mieście niski poziom bezrobocia. Stopa w Częstochowie z końca grudnia ub.r. to 4,2%, przy średniej krajowej 6,2% oraz średniej wojewódzkiej  4,9%. To głównie zasługa przedsiębiorczości i elastyczności przedsiębiorców, ale także efekt realizowanego od kilku lat miejskiego programu Teraz Lepsza Praca.

Priorytety miejskich działań w 2020 r. wytyczały także programy Lepsza Komunikacja i Kierunek Przyjazna Częstochowa, które mają odpowiadać na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. Poziom zaspokajania tych potrzeb zależy oczywiście od możliwości finansowych samorządu, od pewnego czasu istotnie ograniczanych. 

W roku 2020 obchodzono 800-lecie Częstochowy i 30-lecie odrodzonego samorządu. Z uwagi na pandemię większość jubileuszowych wydarzeń oraz projektów prowadzono on-line.

Najważniejsze problemy wpływające na rozwój gospodarczy, społeczny, przestrzenny, ekologiczny czy finansowy miasta, wskazane częstochowskim parlamentarzystom, dotyczą m.in. ochrony przyrody i powietrza, usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych, pokrywania strat placówek służby zdrowia, ustalenia standardów finansowania zadań zleconych, zmian w finansowaniu oświaty, zapewnienia refundacji wydatków związanych z COVID-19, reformy planowania przestrzennego czy zmian w ustawie o elektromobilności.

Prezydent Częstochowy zwyczajowo poprosił parlamentarzystów o pomoc w staraniach o środki zewnętrzne na realizację ważnych dla miasta inwestycji. Na tej liście ponownie znalazły się m.in. remont Teatru im. Mickiewicza czy budowa połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską nad torami kolejowymi, a także: przebudowa ulic Jasnogórskiej i Mirowskiej, rozbudowa ul. Jesiennej, termomodernizacja TZN oraz modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego.

O sfinansowanie części z wymienionych zadań miasto aplikuje w ramach ostatniego rozdania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z puli środków na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 w samorządach.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0141 seconds.