Z ostatniej chwili

Światowy Dzień Trzeźwości

2018-04-26 11:26:02 informacje
img

W ramach otwartych drzwi przez blisko tydzień w częstochowskich instytucjach i organizacjach pozarządowych mówiono o zagrożeniach związanych z uzależnieniami i o sposobach radzenia sobie z tym problemem - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, warsztaty dla wolontariuszy, zajęcia plastyczne z dziećmi, konsultacje z psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, a ponadto: bezpłatne porady prawne, spotkania z konsultantem ds. uzależnień, biegłym sądowym z zakresu uzależnienia, otwarty miting AA, prelekcje dla uczniów o tematyce alkoholowej,  dyżury lekarza, psychologa, psychoterapeuty i prawnika dla uzależnionych doświadczających bezdomności i ich bliskich – to tylko niektóre przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym tygodniu w ramach dni otwartych organizowanych z okazji Światowego Dnia Trzeźwości.
Udział w nim wzięły miejskie instytucje i organizacje pozarządowe działające w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”
- Przez dwa dni, 17 i 18 kwietnia mieszkańcy Częstochowy, w tym młodzież, mieli możliwość poznać działalność Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Pokazaliśmy film o tematyce antyalkoholowej, przeprowadzono też profilaktyczną prelekcję – mówi Anna Jaśkiewicz-Wałek z OPOPA. - W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej oraz z problemami uzależnień udzielono bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.
Wiele działo się też w Centrum Wolontariatu i Streetworkingu Agape, gdzie m.in. odsłonięto nową elewację budynku przy ul. Piłsudskiego.  - Zrealizowaliśmy szkolenia „Uliczni bezdomni - jak pomagać?” oraz „Uzależnienia. Gdzie szukać pomocy i wsparcia dla swoich bliskich” – mówi streetworker Jan Strączyński, koordynator wolontariatu SWP Agape.
- Od poniedziałku do czwartku w Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej dyżurował konsultant ds. uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień, a w środę i piątek biegły sądowy z zakresu uzależnienia od alkoholu – psycholog - mówi Magdalena Kulwicka z CCiK, prowadzonego przez  Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.
Podczas dni otwartych zajęcia i konsultacje zorganizowano jeszcze w Stowarzyszeniu Abstynenckim „Północ” przy ul. Czecha; Jurajskim Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych przy ul. 1 Maja; Fundacji Chrześcijańskiej „ADULLAM” przy ul. Krakowskiej;  Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” przy ul. Focha; Klubie Abstynenta „Wytrwałość” przy ul. Waszyngtona.
- 18 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dyżurowali pracownicy Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2, Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, którzy udzielali porad i konsultacji dotyczących problematyki uzależnień i przemocy – powiedziała Agnieszka Wydymus, koordynator Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.
Na co dzień w Częstochowie oprócz różnego rodzaju pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzone są przede wszystkim liczne działania profilaktyczne.
W 2017 r. na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono z budżetu miasta ponad 5 mln zł.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0308 seconds.