Z ostatniej chwili

Uroczysta promocja

2019-07-09 10:42:36 informacje
img

Uroczysta promocja kadetów XXI turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa odbyła się na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w sobotę 5 lipca o godz. 12.00. Poprzedzona została uroczystą mszą świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski. We mszy świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych. 

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło 88 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, funkcję dowódcy kompanii pełnił bryg. Jacek Gawroński. Promowanych było również 176 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których było sześć pań, opiekunem kursu był asp. Maciej Szadkowski.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tadeusz Jopek.

Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę.     Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział, wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

Kształcenie w Centralnej Szkole odbywało się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach.  A ćwiczenia praktyczne - głównie na terenie największego w Polsce poligonu pożarniczego, na którym jest ponad 50 stanowisk ćwiczebnych.

Dla absolwentów dziennego studium aspirantów zakończył się prawie 2-letni pobyt w Centralnej Szkole PSP. Ten czas poświęcili na kształcenie i zdobycie odpowiednich umiejętności dla wymarzonego zawodu. Był to czas, który zweryfikował ich charaktery. Udowodnili, że potrafią pogodzić naukę z obowiązkami służbowymi. Brali udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pełniąc służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz kompanii szkolnej Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego, zdobyli bezcenne doświadczenie, które już niedługo wykorzystają w jednostkach macierzystych.

Absolwenci muszą pamiętać, że przyjdzie im pełnić służbę trudną, nieraz niosącą zagrożenie zdrowia i życia, ale także służbę niosącą ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego i osobistego. 

Kadeci godnie reprezentowali szkołę podczas uroczystości państwowych, kościelnych  oraz zmagań sportowych. Są wśród nich zawodnicy sportów pożarniczych, piłki siatkowej, sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów wytrzymałościowych, ale również honorowi krwiodawcy i dawcy szpiku kostnego, uczestnicy akcji charytatywnych. 

Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Bytomia na czele z kapelmistrzem st. chor. szt. Pawłem Szczotem.

Page generated in 0.0283 seconds.