Z ostatniej chwili

Uwaga na czad!

2018-10-24 16:54:26 informacje
img

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego apelują, o zwrócenie uwagi na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominowych.
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego przypominają, że w tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominkowych w użytkowanych budynkach.
W związku z tym należy pamiętać, że:
- przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Kontrolę powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim;
- w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
a. paleniska opalane paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące,
b. paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.
Czynności związane z usuwaniem zanieczyszczeń powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
Czad jest gazem trującym! W razie przedostania się do układu oddechowego człowieka, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Biorąc pod uwagę powyższe wymogi prawne, zaapelowano o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych oraz o powierzanie prac kominiarskich osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Będzie to miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych.

Page generated in 0.0394 seconds.