Z ostatniej chwili

W trosce o lokatorów

2018-01-26 12:33:39 informacje
img

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wystosował list do minister finansów Teresy Czerwińskiej z prośbą o informację, czy w tym roku zamierza wydać odpowiednie rozporządzenie, na mocy którego dojdzie do zniesienia poboru podatku dochodowego od lokatorów, którym umorzone zostaną odsetki od zaległych opłat za czynsz powstałych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Przypomnijmy, że na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. zarządzono zaniechanie poboru podatku od przychodu od lokatorów, którym umorzono zaległy czynsz oraz naliczone od niego odsetki. Regulacja znalazła szerokie zastosowanie w całej Polsce, także w Częstochowie. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, mając na uwadze zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego i bezdomności, wprowadził m.in. możliwość umorzenia części lub całości odsetek od zaległości czynszowych, które powstały do 31 grudnia 2017 r. Program oddłużeniowy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Niestety, lokatorzy mieszkań komunalnych, którym gmina - po spłacie lub odpracowaniu długu - umorzy odsetki, wciąż nie wiedzą, czy w tym roku zapłacą podatek od anulowanej im części zadłużenia (jako od „darowizny”) czy też nie. Stąd działanie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, który w tej sprawie interweniuje u minister finansów Teresy Czerwińskiej. 
Warto podkreślić, że w przypadku Częstochowy od dnia wejścia w życie Zarządzenia nr 2008.017 Prezydenta Miasta Częstochowy pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS dotarli z informacją o nowym programie oddłużeniowym do 1851 lokatorów. 631 z nich złożyło wstępne deklaracje uczestnictwa. W sumie zarejestrowano 94 wnioski od mieszkańców z prośbą o rozłożenie na raty zaległości czynszowych. 4 inne osoby jednorazowo spłaciły dług wobec miasta i tym samym całkowicie umorzono im odsetki (umorzenie nastąpiło po spłacie należności głównej z tytułu używania lokalu mieszkalnego). Najwyższa kwota wpłacona jednorazowo przez lokatora sięgnęła 11.356 zł.
Nadal z dużym powodzeniem działa w Częstochowie program „Praca za czynsz”. W ubiegłym roku wzięły w nim udział 53 osoby, które łącznie odpracowały ponad 351 tysięcy złotych zaległości czynszowych, w tym ponad 162 tys. zł. środków Gminy. 20 uczestnikom programu, których objęła zasada abolicji czynszowej „Złotówka za złotówkę”, umorzono zadłużenie na kwotę 61.170 zł. 
W walce z rosnącym zadłużeniem pomagają dziś nie tylko programy oddłużeniowe, ale także inne formy wsparcia lokatorów, w tym m.in. „Internetowa wyszukiwarka zamiany mieszkań” oraz „Akcja udostępniania ofert pracy poprzez aplikację BLISKO”. ZGM TBS od dwóch lat jest również organizatorem konkursu „Rzetelny lokator”, który docenia mieszkańców regularnie płacących czynsz.
Obecnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk rozważa wprowadzenie kolejnego zarządzenia, na mocy którego możliwe będzie umorzenie całości lub części odsetek od zaległych należności z tytułu używania lokalu mieszkalnego, które powstaną w 2018 r.

Page generated in 0.032 seconds.