Z ostatniej chwili

Wczujmy się w klimat!

2018-04-18 15:06:51 informacje
img

Trwają prace nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast biorących udział w projekcie Ministerstwa Środowiska. Planowane działania, które pomogą przystosować Częstochowę do zmieniających się warunków klimatycznych, będą w maju tematem warsztatów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Działania, które pomogą przystosować miasta do zmieniających się warunków klimatycznych, to m.in. budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne. Wybór takich działań to najważniejsza część prac nad miejskimi planami adaptacji do zmian klimatu. Plany opracowywane są w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w ramach projektu Ministerstwa Środowiska. Pierwsze warsztaty, na których dyskutowano o działaniach adaptacyjnych z przedstawicielami lokalnych społeczności, odbyły się w marcu.
Opracowanie planów działań przystosowujących miasto do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptacyjnych są konsultowane z przedstawicielami społeczności lokalnych na warsztatach roboczych. Na warsztatach wymienia sie doświadczenia i poznaje potrzeby mieszkańców co do działań zwiększających bezpieczeństwo i komfort życia w mieście.
Podstawami do zaproponowania działań adaptacyjnych były analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględniono prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku.
Planując działania adaptacyjne, przeanalizowano dokumenty strategiczne miasta, po to, by plan działań adaptacyjnych jak najlepiej wpisywał się w politykę rozwoju miasta. Tworząc listy działań adaptacyjnych, uwzględniono także już realizowane działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu.
Celem warsztatów jest przedyskutowanie działań adaptacyjnych, wskazanie jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, horyzontu czasowego ich wdrożenia (związanych ze skalą ryzyka klimatycznego) oraz nadanie działaniom priorytetu.
Warsztaty odbyły się już 13 miastach. W Częstochowie zaplanowano je na przyszły miesiąc. Cykl spotkań warsztatowych w miastach potrwa do końca maja. 
To ostatni cykl konsultacyjnych spotkań roboczych w trakcie opracowywania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Jednak przed ekspertami i urzędnikami jeszcze wiele pracy. Będzie także jeszcze czas na współpracę z mieszkańcami miast podczas konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu MPA.  
- W ramach prac nad opracowaniem planu adaptacji do zmian klimatu dla Częstochowy określono zagrożenia główne, wyznaczono kierunki działań oraz określono dla nich cele szczegółowe. Główne kierunki działań to zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi i ekstremalnych opadów oraz zjawisk związanych z wysoką temperaturą i negatywnymi skutkami zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń powietrza – mówi Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy. - Obecnie określane są szczegółowe zadania, które pozwolą zminimalizować skutki zmian klimatu w naszym mieście.
Informacje o postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl.
Profile społecznościowe projektu:
www.facebook.com/44mpaPL
www.twitter.com/44mpaPL

Page generated in 0.0304 seconds.