Z ostatniej chwili

Większy ruch na DW 908 w Częstochowie po otwarciu nowego odcinka A1

2019-08-28 14:16:28 informacje
img

Liczba samochodów przejeżdżających częstochowskim odcinkiem DW 908 wzrosła o 100% po otwarciu odcinka A1 między Pyrzowicami a węzłem Częstochowa-Południe. Na szczęście - dzięki negocjacjom władz miasta z GDDKiA z tego zjazdu mogą korzystać tylko pojazdy do 12 ton. Podobne badania będą prowadzone na miejskim odcinku DK-91 - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie poinformował, że po  badaniach natężenia ruchu w ciągu ul. Gościnnej stwierdził wzrost liczebności wszystkich pojazdów przemierzających DW 908 w Częstochowie w obu kierunkach o ponad 100%  (z ok. 8 tys. pojazdów do ok. 18 tys. pojazdów na dobę). Wynik ten wynika z pomiarów natężenia ruchu na miejskim odcinku DW 908 przed i po otwarciu nowego autostradowego odcinka A1 Pyrzowice – Częstochowa Dźbów. Dzięki interwencji prezydenta Częstochowy i kierownictwa MZDiT doprowadzono do ograniczenia tonażowego dla aut zjeżdżających z autostrady do miasta (maksymalnie 12 ton). Dzięki temu w badanych punktach nie stwierdzono istotnego wzrostu ruchu aut ciężarowych.

Odcinek DW 908 na przebiegu ulic Gościnnej, Powstańców Warszawy i Dźbowskiej wraz z  przedłużeniem alei Bohaterów Monte Cassino został gruntownie przebudowany przez miasto Częstochowę - z udziałem środków unijnych, kosztem 44,6 mln zł w latach 2016-2018. Ruch na tym odcinku powinien się istotnie zmniejszyć po zakończeniu prac i dopuszczeniu do ruchu obwodnicy autostradowej Częstochowy (inwestycja krajowa). Obecnie DW 908 służy jako łącznik między A1 a DK1, z uwagi na brak odcinka A1 na północ od miasta, który pobiegnie tam po śladzie DK1.      

Większe natężenie ruchu i związane z nimi utrudnienia w płynności ruchu zauważalne są także na miejskim odcinku DK-91. Wynika to głównie z prowadzonych już poza granicami Częstochowy prac budowlanych w ciągu DK-1 na terenie gminy Mykanów (na wysokości włączenia A1 w ciąg DK-1). Dlatego dla zbadania tego zjawiska analogiczne badania wielkości ruchu będą prowadzone przez MZDiT na ulicach Warszawskiej i Rędzińskiej. O ich wynikach MZDiT ma niebawem poinformować.

Z uwagi na wpływ drogowych inwestycji zewnętrznych i zadań własnych na charakter ruchu drogowego na terenie miasta od początku września MZDiT wprowadza korekty na kilku liniach autobusowych komunikacji miejskiej MPK:

-linia nr 17 będzie w dni robocze i soboty kursować przez cały dzień co 30 minut (rozwiązanie tymczasowe)

-linie nr 30 i 33 zostaną połączone w jedną, oznaczoną numerem 30 i obsługującą relację Jaskrów Wille – Wąsosz (z kursami skróconymi do Batalionów Chłopskich i Przyjemnej), przy czym linia nr 30 będzie kursować w obu kierunkach przez aleję Wolności i Sobieskiego do Korczaka, z pominięciem placu Biegańskiego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0373 seconds.