Z ostatniej chwili

Wielcy Polacy, wielcy Ukraińcy

2022-12-05 11:07:44 informacje
img

Takie inicjatywy pomagają tworzyć warunki partnerskiej przyszłości między sąsiednimi państwami i narodami. W Szkole Podstawowej nr 9 podsumowano konkurs, który zachęcał i do zgłębiania historii, i do kreatywności - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Konkurs pod hasłem „Wielcy Polacy, wielcy Ukraińcy”, któremu patronował Prezydent Miasta Częstochowy, zorganizował Wydział Edukacji UM wraz ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Adama Mickiewicza.

Celem było poszerzanie dziecięcych horyzontów w zakresie wiedzy historycznej (dotyczącej zarówno Polski, jak i Ukrainy), stworzenie dzieciom okazji do twórczej pracy, otwarcie ich na doświadczenia i perspektywę innych ludzi – także w kontekście wojny toczącej się u naszych najbliższych wschodnich sąsiadów. Dzieci częstochowskich szkół, podobnie jak i ich rodzice, pokazali już jedną, wymierną stronę swojej empatii – podczas prowadzonych w miejskich placówkach zbiórek pomocy rzeczowej na rzecz zaatakowanej Ukrainy. Konkurs z kolei dał im szansę odkrycia nieco innej, twórczej strony tej empatii.

Do wyboru były takie techniki jak farby, ołówek, węgiel rysunkowy, pastele czy kredki. Wśród proponowanych tematów znaleźli się „bohaterowie wojny w Ukrainie oczami dziecka – portrety ukraińskich żołnierzy”, „portrety polskich bohaterów” czy „portrety wybitnych postaci ukraińskiej historii”. Prace podzielono na dwie kategorie – klasy 1-3 oraz 4-8. Między 24 października a 4 listopada szkoły zbierały prace swoich podopiecznych, laureatki i laureatów ogłoszono 21 listopada, a 28 listopada zorganizowano rozdanie nagród i pokazano efekty konkursu w siedzibie SP nr 9.

Wpłynęło 111 prac z częstochowskich szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych. Nagrodzono 36 z nich. Konsultacją historyczną służyli Adrian Karolak oraz Karolina Przeworowska, a artystyczną – Wojciech Kołsut i Anna Chłąd.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.