Z ostatniej chwili

Wysoka pozycja gminy Żarki

2018-05-04 10:50:20 informacje
img

Gmina Żarki znalazła się na 10. miejscu w Rankingu "Wspólnoty" w zakresie wydatków na kulturę i dziedzictwo narodowe w latach 2015-2016. To rewelacyjne miejsce wśród 616 gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Samorządowe pismo "Wspólnota" przeprowadziło ranking wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę  w latach 2015-2016 - informuje Katarzyna Kulińska-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku - komentuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
Pod uwagę wzięto wydatki bieżące i majątkowe z lat 2015-2016, jakie miasta i gminy wydatkują w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki zostały przeliczone na osobę (liczba mieszkańców poszczególnych regionów pochodzi z danych GUS na koniec 2016 roku). I tak na głowę mieszkańca gminy Żarki wydawanych jest 609,27 zł na kulturę. W 2016 r. gmina Żarki w tym zakresie wydatkowała 939.958,72 zł, a w 2015 r. - 4.195.725,52 zł. Udział wydatków na kulturę w budżecie Gminy Żarki wynosi 6,97 proc.
- Z pewnością na takie miejsce ma wpływ decyzja o rewitalizacji Starego Młyna w Żarkach i zmiany jego funkcji na kulturalną i turystyczną. Te starania zostały dostrzeżone  mówi burmistrz.

Page generated in 0.0386 seconds.