Z ostatniej chwili

Wyższe limity dla emerytów od marca

2020-03-04 11:09:34 informacje
img

Osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego i dorabiają do swojej emerytury lub renty, od 1 marca 2020 r. mogą więcej zarobić. Zmieniły się limity przychodów i są wyższe niż w poprzednim kwartale.

Limity przychodów dotyczą rencistów oraz tych emerytów, którzy pobierają świadczenie, ale jeszcze nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn 65 lat. – To właśnie wcześniejsi emeryci oraz renciści muszą kontrolować wysokość swoich przychodów z tytułu dodatkowej pracy. Świadczeniobiorca, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się tym, że z powodu przekroczenia limitów jego emerytura będzie zawieszona lub zmniejszona. Taką samą sytuację mają renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

* Kiedy zmniejszenie, a kiedy zawieszenie emerytury 

Kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści, zmieniają się co trzy miesiące. Wpływ na zawieszenie lub pomniejszenie świadczenia ma przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. 

Nowe limity obowiązują od 1 marca do 31 maja 2020 r. Należy powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu jeśli przekroczymy limity. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:

  • -nie przekroczymy 3639,10 zł miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
  • -przekroczenie 3639,10 zł, ale nie więcej niż 6758,20 zł powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
  • przekroczenie 6758,20 zł - wypłata świadczenia będzie zawieszona

*Aktywność seniorów rośnie

Zwiększa się liczba pracujących seniorów. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc.  Dane z 2018 r. pokazują, że 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. W większości po otrzymaniu świadczenia aktywność podejmują panie (56 proc. - dane za 2018 r.).

Page generated in 0.0143 seconds.