Z ostatniej chwili

ZMP przeciwko centralizacji i wywłaszczaniu w ochronie zdrowia

2021-02-18 12:20:23 informacje
img

Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie – Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły wspólne stanowisko sprzeciwiające się rządowym zapowiedziom centralizacji ochrony zdrowia.

Zapowiedzi dotyczące zmian w finansowaniu i strukturze właścicielskiej szpital w formie trzech opcji zostały wstępnie przedstawione 5 lutego na spotkaniu online ZMP i ZPP przez wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego. Chociaż jeszcze nic nie jest przesądzone, Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i Tadeusz Truskolaski, przewodniczący Zarządu Unii Metropolii Polskich wydali już teraz negatywne stanowisko na temat tych propozycji. W opinii szefów obu organizacji publiczne placówki ochrony zdrowia, które są własnością społeczności lokalnych i regionalnych, powinny pozostać w zakresie odpowiedzialności samorządu terytorialnego. Zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia muszą służyć przede wszystkim dobru pacjentów - mieszkańców. Obecnie może to zapewnić tylko samorząd terytorialny. – Dziś ponad 70% długów publicznej ochrony zdrowia generują placówki zarządzane przez resort zdrowia, a mniej niż 30% – samorządowe, których jest znacznie więcej i mają dużo gorsze finansowanie. Jak na dłoni widać, kto lepiej gospodaruje powierzonym dobrem publicznym – czytamy w stanowisku.

Podkreślono w nim również m.in., że miasta, powiaty i województwa zaangażowały się w inwestycje w infrastrukturę, wyposażenie szpitali, przejęły zobowiązania i pokrywały straty, podejmowały działania organizacyjne, zwiększające efektywność ochrony zdrowia. Nakłady te w latach 2000–2019 wyniosły (wg danych MF): 26,7 mld zł na wydatki majątkowe oraz 4,8 mld zł na pokrycie strat i zobowiązań. Dlatego przejęcie własności tych placówek przez instytucje centralne byłoby bezprawnym wywłaszczeniem społeczności lokalnych, z jednoczesnym narażeniem mieszkańców na znacznie mniej skuteczne zarządzanie i świadczenie usług.

- Dziś, jeśli obywatel–pacjent ma ponownie zostać objęty opieką, mogą to zagwarantować tylko samorządy lokalne (w zakresie opieki podstawowej i szpitali I poziomu referencyjnego) oraz regionalne (w zakresie szpitali II poziomu referencyjnego). Samorządy lokalne są nie tylko z definicji przedstawicielstwami mieszkańców społeczności miast, gmin i powiatów, ale także cieszą się niezmiennie od wielu lat najwyższym w Polsce zaufaniem społecznym. Od dłuższego czasu – wg CBOS – władze lokalne dobrze ocenia 74% Polaków, źle – 18% – argumentują prezesi ZMP i UMP.

Joanna Proniewicz, ZMP

Page generated in 0.0182 seconds.