Z ostatniej chwili

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów

2021-03-01 11:45:40 informacje
img

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał około 10 mln deklaracji podatkowych PIT do swoich klientów. W województwie śląskim formularze trafiły do ponad 1,377 mln osób. Wysyłka rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego. W tym roku ZUS zakończył ją przed terminem.

ZUS wysłał deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

* Dane dla województwa

W województwie śląskim wysłano ponad 1, 377 formularzy podatkowych, najwięcej do klientów podległych Oddziałowi ZUS w Rybniku - blisko 300 tys., a następnie do osób z terenu podległego zabrzańskiemu ZUS - prawie 260 tys. 

Oddział w Bielsku-Białej - 193.745 przesyłek PIT za 2020 r.

Oddział w Chorzowie - 232.241 przesyłek PIT za 2020 r.

Oddział w Częstochowie - 167.028 przesyłek PIT za 2020 r.

Oddział w Częstochowie. Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych - 2.591  przesyłek PIT za 2020 r.

Oddział w Rybniku - 298.506 przesyłek PIT za 2020 r.

Oddział w Sosnowcu - 225081 przesyłek PIT za 2020 r.

Oddział w Zabrzu - 258.181 przesyłek PIT za 2020 r.

Razem - 1.377.373

* Dla kogo PIT -40A, a kto otrzyma PIT 11A?

Formularz PIT-40A przeznaczony jest tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku).
Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymają PIT 11A. – Podatnik w takiej sytuacji składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2x11,60 zł = 23,20 zł), to nadpłata jest zwracana w kasie urzędu skarbowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

– PIT-11A trafi też do klientów, którym w ubiegłym roku ZUS wypłacił zasiłki: chorobowe, opiekuńcze lub macierzyńskie. PIT-11A dostaną też ci emeryci i renciści, którzy rozliczają się razem z małżonkami – dodaje rzeczniczka.

* Kto otrzyma PIT-11

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

* Kto musi rozliczyć się samodzielnie?

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. Powinni je złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r. 

Natomiast emeryci lub renciści, którzy otrzymali PIT-40A lub PIT 11A i nie mają innych dochodów oraz nie korzystają z odliczeń, nie muszą składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zrobi to za nich.

* 1 proc. na cele charytatywne

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Wskazana w ubiegłym roku OPP musi być w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli świadczeniobiorcy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

* Dla kogo duplikat?

Ważne jest to, że osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie. Mogą również zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS. Również podczas e-wizyty, spotkania on-line z ekspertem ZUS, można wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymanym dokumentem PIT.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, można otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie. Duplikat deklaracji PIT można otrzymać bezpośrednio z tej placówki ZUS. 

Page generated in 0.0143 seconds.