Z ostatniej chwili

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

2021-02-22 11:39:35 informacje
img

Na ostatniej sesji, częstochowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Częstochowy – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Opracowany dokument zawiera szczegółową informację o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym, zwłaszcza: ocenę zagrożenia powodziowego; informację o terenach zalewowych; charakterystykę cieków wodnych; długości rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta; stan rzek i rowów odwadniających na podstawie odbytych przeglądów wiosennych i jesiennych w latach 2018 – 2020; remonty i konserwacje wałów przeciwpowodziowych w latach 2018 – 2019; ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych; budowli wałowych i towarzyszących; inwestycje, remonty i konserwacje niezbędne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

System ochrony przeciwpowodziowej realizowany przez Gminę należy uznać za wystarczający do właściwego reagowania i prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Miasto Częstochowa ma dobrze wyposażony magazyn przeciwpowodziowy, zbudowało system telemetrycznego monitoringu rzek (poziomu wody w rzekach), funkcjonuje też rozbudowany system ostrzegania ludności o zagrożeniach, wykorzystujący system elektronicznych syren alarmowych. 

System monitoringu poziomu rzek sfinansowano z budżetu miasta (I etap budowy zakończono w 2016 r.). Zaprojektował oraz wybudował go Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na terenie miasta funkcjonują trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Centralna Szkoła PSP, a także 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego jedna to jednostka specjalistyczna ratownictwa wodno-nurkowego.

Od 1 stycznia 2018 r. administratorem wszystkich rzek oraz wałów przeciwpowodziowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

W 2019 r. wykonano inwestycję polegającą na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych na Warcie w kierunku od torów kolejowych (relacji Częstochowa – Kielce) do miejscowości Słowik (gm. Poczesna) oraz rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy”.

Ocena, stanowiąca załącznik do uchwały, zostanie przekazane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, celem przygotowania „Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa śląskiego”.

Page generated in 0.018 seconds.