Z ostatniej chwili

Ze ślubowania kadetów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

2022-10-24 13:58:35 informacje
img

Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozpoczętą budowę kompleksu budynków laboratorium sprzętu ochrony układu oddechowego i sali gimnastycznej na poligonie CS PSP odbyło się w sobotę 22 października.

Uroczystość ślubowania na terenie CS PSP poprzedziła msza św. na Jasnej Górze w intencji kadetów i ich rodzin, w której udział wzięli goście, kadra Centralnej Szkoły PSP, ślubujący, ich rodziny i znajomi kadetów. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski wraz z Kapelanem Krajowym Strażaków PSP księdzem st. bryg. dr. Janem Krynickim oraz śląskim Kapelanem Strażaków - ks. Michałem Palowskim, w asyście kapelanów PSP i częstochowskich księży.

Na wstępie dowódca uroczystości bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek st. bryg. Piotrowi Plackowi - komendantowi Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt.

Do uroczystej przysięgi przystąpiło 59 adeptów pożarnictwa w tym dwie kobiety. Funkcję dowódcy kompani pełni st. asp. Maciej Szadkowski. Po złożeniu Ślubowania wszyscy zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej.

Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem „Bogu na chwałę ludziom na pożytek” – mówił  komendant Centralnej Szkoły st. bryg. Piotr Placek, przemawiając do ślubujących strażaków. – Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i waszych rodzin, które swoją obecnością nadają jej szczególną rangę. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć i w serca. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać  stawianym wymaganiom. 

Po prawie dwóch miesiącach od rozpoczęcia nauki młodzi adepci pożarnictwa przystępują do złożenia uroczystego ślubowania i formalnego wstąpienia w szeregi służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. 

Drodzy kadeci, musicie zdawać sobie sprawę, że Ślubowanie na sztandar ma szczególne znaczenie. Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje, do zachowania odpowiedniej postawy. Ważnym warunkiem osiągania sukcesów w naszej służbie jest dobra znajomość strażackiego rzemiosła. Wy pozytywnie przeszliście ten czas próby realizowany w trudnych warunkach poligonowych. Teraz już jesteście świadomi, że zdecydowaliście się na niełatwą ścieżkę zawodową, ale jestem przekonany, że dokonaliście właściwego wyboru, który w przyszłości przyniesie Wam dużo satysfakcji zawodowej i dumy dla Waszych bliskich”.

Do ślubujących przemawiali również poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, posłowie na Sejm RP Lidia Burzyńska i Waldemar Andzel, śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

Wyróżnieni ślubowaniem na sztandar zostali:

•    kadet Kacper  MUSIAŁ,

•    kadet Norbert  KOWALSKI,

•    kadet  Michał ROSZCZYPAŁA,

•    kadet  Filip SZKUTNIK.

Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielili: kapelan krajowy strażaków PSP ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, śląski kapelan strażaków ks. Michał Palowski, kapelan ewangelicko-augsburski strażaków ksiądz mł. bryg. Adam  Glajcar, ks. Adam Jarząbek - proboszcz, przełożony wspólnoty zakonnej w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kościelnej.

Kapelani PSP poświęcili również nowo pozyskane pojazdy, które wzbogaciły bazę sprzętowo-dydaktyczną Szkoły:  samochód lekki ratownictwa medycznego, samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco GBA 2,5/16, a także  samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo GBA 2,5/16.

Podczas uroczystości wręczono medale okolicznościowe z okazji 30-lecia PSP. 

Na zakończenie Ślubowania odbyła się defilada pododdziałów szkolnych. Całą uroczystość i defiladę uświetniła obecność Orkiestry Dętej Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z tamburmajorem mł. asp. Kamilem Markielem.

Na poligonie CS PSP miało miejsce także uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod rozpoczętą budowę kompleksu budynków laboratorium sprzętu ochrony układu oddechowego i sali gimnastycznej.

Po podpisaniu, umieszczono akt erekcyjny w tubie, a następnie po poświęceniu go przez kapelana krajowego strażaków ks. st. bryg. dr. Jana Krynickiego umieszczano go w specjalnym sarkofagu.

Page generated in 0.0147 seconds.