Z ostatniej chwili

Akcja „Choinka 2021”

2021-12-16 11:38:47 informacje
img

Kłobuccy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Kłobuck prowadzą działania pod kryptonimem „Choinka 2021". Podczas wspólnych służb, mundurowi patrolują lasy i drogi dojazdowe pod kątem zatrzymywania złodziei choinek i gałęzi drzew iglastych. Każda osoba dokonująca takiej kradzieży musi się liczyć z wysoką grzywną – informuje kłobucka Policja.

To kolejne wspólne działania kłobuckich policjantów i strażników leśnych prowadzone w okresie przedświątecznym, kiedy w lasach dokonywane są kradzieże drzewek iglastych i stroiszu jodłoweg.

Kłobuccy dzielnicowi wspólnie z Komendantem Straży Leśnej Robertem Tylikowskim patrolują drogi leśne oraz sprawdzają miejsca sprzedaży choinek. Celem tego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie bezprawnej wycince i niszczeniu drzew, a także innym przypadkom szkodnictwa leśnego. Wspólne patrole są także świetną okazją do wymiany informacji i wzajemnych doświadczeń.

Fot. Materiały Policji

Page generated in 0.0233 seconds.