Z ostatniej chwili

Będzie projekt przebudowy Promenady Niemena

2021-09-06 09:44:40 informacje
img

Będzie projekt przebudowy Promenady Niemena
Umowa na projekt przebudowy części popularnej arterii spacerowej jest już podpisana. Kiedy projekt będzie gotowy, pierwsze prace powinny objąć odcinek pomiędzy ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnicką.
Promenada Czesława Niemena od chwili powstania zawsze była bardzo lubianym miejscem spacerów i relaksu w mocno zazielenionym otoczeniu. Najwięcej spacerowiczów przyciąga zwłaszcza w weekendy i popołudniami. Miejscem wypoczynku i  rekreacji jest szczególnie dla mieszkańców „Północy” i „Tysiąclecia” (z racji bliskości tych dzielnic), ale nie tylko dla nich. Właśnie na Promenadzie Niemena organizowane są bowiem także duże ogólnomiejskie imprezy plenerowe – dotychczas były to np. festiwal „Hip-Hop Elements”, koncerty, biegi sportowo-rekreacyjne czy pikniki organizacji pozarządowych.  
– Promenada to miejsce kultowe,  służy nam już od połowy lat 70. – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej przebudowy. Dzięki niemu będziemy mogli pozytywnie zmieniać to miejsce, mam nadzieję – z udziałem środków unijnych, które miasto będzie starało się zdobyć na ten cel.
Przygotowywanie projektu ma potrwać do końca tego roku – w ramach programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa” oraz inicjatywy „Często-Zielona”. Kiedy projekt i montaż finansowy umożliwiający realizację całego przedsięwzięcia będą gotowe, ruszą roboty, które obejmą najpierw odcinek pomiędzy ul. Kiedrzyńską (od strony linii tramwajowej) i ul. Brzeźnicką.
– Chodzi o przywrócenie blasku temu odcinkowi, bo Promenada trochę się nam wysłużyła i trzeba ją odświeżyć – tłumaczy projektant tej inwestycji, Paweł Niedzielski. – W ramach pierwszego etapu chcielibyśmy zaprojektować i zrealizować m.in. nową strefę wejściową na właściwy deptak, czyli strefę rekreacyjno-wypoczynkową, która obecnie zaczyna się za Centrum Handlowym Promenada.    
Koszt samego projektu to ok. 70 tys. zł.
3 września na Promenadzie odbyło się plenerowe spotkanie prasowe poświęcone przystąpieniu do prac nad projektem. Ze strony samorządu – obok prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka –  obecny był także społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej i pieszej, wiceprzewodniczący Rady Miasta (współinicjator koncepcji przebudowy Promenady). Na miejscu umowę podpisał projektant inwestycji, architekt Paweł Niedzielski z częstochowskiej pracowni „Studio V13” (wcześniej współautor dwóch wariantów koncepcji przebudowy Promenady).
W ostatnich latach przestrzeń Promenady wzbogaciła się m.in. o minitężnię solankową czy grill-park. Choć takie elementy bez wątpienia już zwiększają funkcjonalność deptaka, chodzi o to, aby odmienić i unowocześnić Promenadę całościowo – w sposób przemyślany, spójny i uporządkowany. 2 lata temu miasto zaproponowało dwie „wyjściowe” koncepcje przebudowy Promenady. Obie uwzględniały zarówno konieczność „bezkolizyjnego” zintegrowania ruchu pieszego i rowerowego w tej przestrzeni, jak i dbałość o maksymalne wykorzystanie istniejącej tam, bujnej zieleni. Powstała także strona internetowa, poprzez którą można było wziąć udział w konsultacjach co do przyszłego kształtu Promenady. Jest ona ciągle  dostępna pod adresem https://www.promenada.czestochowa.pl/. Jako że oba warianty nie miały „zamkniętego” charakteru, rezultatem konsultacji było pójście w kierunku trzeciej koncepcji przebudowy łączącej najbardziej udane elementy dwóch bazowych propozycji. Ta wypracowana trzecia koncepcja jest teraz punktem wyjścia dla prac projektowych, mających potrwać do końca 2021 r. 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.015 seconds.