Z ostatniej chwili

Ciekawi przyszłości zawodowej

2023-05-26 11:39:33 informacje
img

Edukacyjną grą miejską na terenie Politechniki Częstochowskiej oraz finałowym spotkaniem w tej uczelni zakończyło się kolejne wydanie miejskiego projektu „Ciekawi świata, ciekawi przyszłości” – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych kwestiami ich przyszłości zawodowej. Chodzi o to, aby pomóc młodym w określeniu ich zawodowych predyspozycji, zweryfikować ich wyobrażenia o rynku pracy – nieraz zapewne dalekie od realiów, rozwijać umiejętności społeczne – a więc różne trudno mierzalne kompetencje, oczekiwane także w miejscu pracy. Ważnym elementem jest możliwość bezpośredniego zetknięcia się z przedstawicielami konkretnych zawodów – w tej edycji projektu młodzież spotkała się ze specjalistami pracującymi od lat w ochronie zdrowia, w Miejskim Szpitalu Zespolonym, a także z kadrą Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu im. Jana Długosza. Spotkanie było zarazem zachętą do wybierania medycznych profesji, w których – co jest powszechną wiedzą – występują w Polsce ogromne niedobory personelu.  

W minionej edycji odbył się także panel z przedsiębiorcami wokół sytuacji gospodarczej i na rynku pracy czy wizyty studyjne w firmach (Fortum, Brembo Poland, Kotły-Patrzyk), w Komendzie Miejskiej Policji czy Straży Miejskiej – a więc służbach, z którymi być może część młodych też zechce związać się zawodowo. Przygotowano materiały edukacyjne dla szkół – m.in. na temat prognozy dotyczącej zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

W sam dzień finału projektu młodzież szkół-uczestniczek od rana rywalizowała w grze miejskiej –  to świetny pomysł na edukację poprzez zabawę, a także możliwość rozwijania umiejętności społecznych. Najlepsza okazała się tu ekipa VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, za nimi był Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa oraz – z trzecim miejscem na podium – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  

Spotkanie kończące 5. edycję „Ciekawych świata, ciekawych przyszłości” zorganizowano 22 maja w auli Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Nagrody odebrali  laureaci konkursu „Innowacyjna Częstochowa – 2023”, mającego upowszechniać wiedzę o przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcać ją do poszukiwania pomysłów na innowacyjne usługi lub produkty. I miejsce zajął Patryk Depczyński z Zespołu Szkół Technicznych za pomysł uruchomienia firmy z branży energii odnawialnej. Kolejne lokaty przypadły uczniom Technicznych Zakładów Naukowych: II miejsce – Mateuszowi Grzybowskiemu za pomysł systemu monitorowania sieci przesyłowych i III – Antoniemu Tyrasowi za pomysł na aplikację mobilną wspierającą lokalny handel i usługi. 

Na finałowe spotkanie przyszedł także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Dziękował szkołom i partnerom projektu – firmom, instytucjom – za udział w przedsięwzięciu. A partycypowało w nim 16 placówek oświatowych.  Partnerami byli: Business Centre Club Loża Częstochowska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Regionalna Organizacja Pracodawców, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, Politechnika Częstochowska, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Miejska Policji oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum Informacji Zawodowej. 

Nad całością projektu czuwał Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. 

Fot. Łukasz Kolewiński / Urząd Miasta

Page generated in 0.0182 seconds.