Z ostatniej chwili

Coraz więcej klas na zdalnej nauce

2021-12-01 15:01:00 informacje
img

Oto aktualny na 1 grudnia wykaz klas i grup przedszkolnych w częstochowskich placówkach oświatowych, które obecnie - z powodu przypadków koronawirusa uczą się zdalnie.

Wykaz jest przedstawiany zgodnie z chronologią kończenia nauki zdalnej przez poszczególne klasy i grupy. W dwóch częstochowskich szkołach wszystkie klasy uczą się obecnie zdalnie: w SP 13 przy ul. Wręczyckiej oraz w Zespole Szkół im. Reymonta przy ul. Krakowskiej:

- klasa VIIIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej - do 2 XII;

- klasa Va w SP 29 przy ul. Rocha - do 2 XII;

- klasa Va w SP 31 przy ul. PCK - do 2 XII;

- klasa IIIb w SP 39 przy ul. Kopernika - do 2 XII;

- klasa Va w Prywatnej Lingwistycznej Szkole Podstawowej przy ul. Michałowskiego - do 2 XII;

- klasa Va oraz Vb w SP Akademii Soward przy ul. Legionów - do 2 XII;

- klasa Ia w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jasnogórskiej - do 2 XII;

- klasa IIIc-g w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej - do 2 XII;

- klasa If/h w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy al, Niepodległości - do 2 XII;

- klasa Ib, Id oraz IIIc w I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Kościuszki - do 2 XII;

- klasa IVc w Zespole Szkół im. Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej - do 2 XII;

- klasa VIIa w SP 27 przy ul. Rozdolnej - do 2 XII;

- klasa VIIIa w SP 12 przy ul. Warszawskiej - do 3 XII;

- wszystkie klasy w SP 13 przy ul. Wręczyckiej - do 3 XII;

- klasa IIIa oraz VIIIb w SP 2 przy ul. Baczyńskiego - do 3 XII;

- klasa VIIIa w SP 19 przy ul. Orlej - do 3 XII;

- klasa Va oraz VIIb w SP 40 przy al. Jana Pawła II - do 3 XII;

- klasa Ia w SP 42 przy al. Armii Krajowej - do 3 XII;

- klasa IVb oraz VIIb w SP 49 przy ul. Jesiennej - do 3 XII;

- klasa IVa w SP Akademii Soward przy ul. Legionów - do 3 XII;

- klasa Ie, IId, IIIg oraz IIIh w I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Kościuszki - do 3 XII;

- klasa IIe oraz IIIa w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego - do 3 XII;

- klasa Ib w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego - do 3 XII;

- klasa IIIa w Zespole Szkół im. Andersa przy ul. Targowej - do 3 XII;

- klasa IVc w Technikum TEB przy ul. Pułaskiego - do 3 XII;

- klasa IVi w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej - do 3 XII;

- klasa IId oraz IVc w Zespole Szkół im J.Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej - do 3 XII;

- klasa IIf w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy al. Niepodległości - do 3 XII;

- klasa Ib w IV Liceum Ogólnokształcącym przy al. Najświętszej Maryi Panny - do 3 XII;

- klasa ITA w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella - do 3 XII;

- wszystkie klasy w Zespole Szkól im. Reymonta przy ul. Krakowskiej - do 3 XII;

- klasa IVd w TZN przy ul. Jasnogórskiej - do 3 XII;

- klasa IVd w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna - do 3 XII;

- klasa Ic BS w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. św. Augustyna - do 3 XII;  

- grupa Żabek w MP 13 przy ul. Gwiezdnej - do 4 XII;

- klasa Va w SP 54 przy ul. Kukuczki - do 4 XII;

- klasa VIIc w SP 38 przy ul. Sikorskiego - do 5 XII;

- klasy IV, V, VI, VII oraz VIII w SP 46 przy ul. Szamotowej - do 5 XII;

- klasa III w Zespole Szkół Technicznych przy al. Jana Pawła II - do 5 XII;

- klasa Ia w I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Kościuszki - do 5 XII;

- klasa Ib w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna - do 5 XII;

- klasa IIa w IV Liceum Ogólnokształcącym przy al.Najświętszej Maryi Panny - do 5 XII;

- klasa IVc w SP 2 przy ul. Baczyńskiego - do 6 XII;

- klasa IIb w I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Kościuszki - do 6 XII;

- klasa IIIL-g w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej - do 6 XII;

- grupa "Biedronek" w MP 13 przy ul. Gwiezdnej - do 6 XII;  

- klasa VIIa w SP 21 przy ul. Sabinowskiej - do 6 XII;

- klasa IIIb w SP 27 przy ul. Rozdolnej - do 6 XII;

- klasa VIIa w SP 36 przy ul. Kasztanowej - do 6 XII;

- klasa VI (7 uczniów klasy) w SP 46 przy ul. Szamotowej - do 6 XII;

- klasa Ia w SP 54 przy ul. Kukuczki - do 6 XII;

- klasa IIa w w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna - do 6 XII;

- klasa IIIb w  IV LO przy al. NMP 56 - do 6 XII;

- klasa Ib w IX LO im. Norwida przy ul. Jasnogórskiej - do 6 XII;

- grupa "Kubusie" w MP 13 przy ul. Gwiezdnej - do 6 XII;

- klasa Va w SP 2 przy ul. Baczyńskiego - do 6 XII;

- klasa IIIa w SP 31 przy ul. PCK - do 6 XII;

- klasa IIa w Prywatnej Lingwistycznej SP przy ul. Michałowskiego - do 6 XII;

- klasa IIIE5 w Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna - do 6 XII;

- klasy IIIGTA i IIIGTB w Technikum Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Worcella - do 6 XII. 

 

Nauka zdalna ma związek z przypadkami SARS-CoV-2 wśród pracowników i uczniów.

Page generated in 0.02 seconds.