Z ostatniej chwili

Częstochowski Urząd Pracy z projektem aktywizacji zawodowej

2024-02-13 10:05:05 informacje
img

Powiatowy Urząd Pracy od 1 stycznia realizuje współfinansowany ze środków europejskich program staży, pośrednictwa pracy i dotacji dla bezrobotnych zarejestrowanych w częstochowskiej placówce - informuje Biuro Prasowe Urzedu Miasta.
Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację aktywizacji osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie w Częstochowie lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.
Program adresowany jest do osób bezrobotnych, które mają 18-29 lat (zwłaszcza młodzież NEET), osób samotnie wychowujących dzieci, opuszczających pieczę zastępczą, migrantów oraz osób powyżej 30. roku życia, szczególnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Wsparcie realizowane jest w zakresie:
• pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego,
• staży,
• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
• prac interwencyjnych.
Zainteresowani udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do doradców klienta w placówkach w Częstochowie i w Koniecpolu. Doradca określi aktualną sytuację osoby bezrobotnej, wskaże jej predyspozycje zawodowe i udzieli informacji o możliwości skorzystania z działań oferowanych w programie.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie w zakładce  Rynek pracy/Programy aktywizacyjne i projekty urzędu/Projekty unijne/Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - EFS+, natomiast pod opisem projektu w „Treściach powiązanych” znajdują się informacje o trwających naborach na poszczególne formy wsparcia.

Page generated in 0.0165 seconds.