Z ostatniej chwili

Ekozarządzanie naszych Wodociągów zgodne z normami UE

2022-08-16 10:30:33 informacje
img

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał przedsiębiorstwo Wodociągi Częstochowskie w rejestrze organizacji unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
O tym, czy ten bądź inny podmiot spełnia wymagania tzw. Wspólnoty EMAS, decyduje postępowanie sprawdzające Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Po tego rodzaju audycie Wodociągi Częstochowskie zostały utrzymane w krajowym rejestrze organizacji spełniających wymogi EMAS.
EMAS (ang. the EU Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, którego wymagania określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2009 r. Jest narzędziem mającym optymalizować wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.   
Obecność w systemie oznacza, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA prowadzi z należytą starannością m.in. nadzór nad spełnianiem wymogów prawnych oraz aktywnie działa na rzecz komunikacji ze swoimi interesariuszami – czyli m.in. korzystającymi z dostarczanej przez PWiK wody mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy.
Dostępna na portalu Wodociągów Częstochowskich deklaracja EMAS – która jest podstawą uczestnictwa w unijnym systemie – zawiera opis działań przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i życia ludzkiego czy promowania odpowiedzialnego korzystania z wody. Jest to zatem szczegółowa informacja na temat oddziaływania pracy Wodociągów Częstochowskich na środowisko.  
Na stronie Wodociągów Częstochowskich jest też ankieta dla nas wszystkich, korzystających ze świadczonych przez nie usług. Krótki formularz umożliwia wyrażenie opinii dotyczącej działalności PWiK w zakresie ochrony przyrody, a także formy, w jakiej przedstawiana jest przez zakład deklaracja EMAS.
Listę wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie można znaleźć m.in. na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Na zdjęciu u góry: ujęcie wody Wierzchowisko, zarządzane przez Wodociągi Częstochowskie
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0144 seconds.